Donate

Prayer, fasting and almsgiving.

Yan ang itinuro sa atin ng Panginoong Jesus at patuloy pa ring itinuturo ng Simbahang Katoliko lalo na kapag panahon ng Kuwaresma.

Pwede tayong magdasal sa sarili nating tahanan at sa adoration chapel.

Pwede rin tayong mag-fasting sa sarili nating tahanan at kahit na pumapasok tayo sa trabaho.

Pero saan o kanino tayo pwedeng magbigay ng alms? Narito ang ilan sa mga maaari nating bigyan ng mga donasyon…

Caritas Manila

Hapag-asa

Kerygma Family (Anawin)

Springs Charities

Kadiwa sa Pagkapari Foundation

 

Water quencheth a flaming fire, and alms resisteth sins: And God provideth for him that sheweth favour: he remembereth him afterwards, and in the time of his fall he shall find a sure stay. Son, defraud not the poor of alms, and turn not away thy eyes from the poor.
-Sirach 3;33,34 – 4:1 DRB

Give alms out of thy substance, and turn not away thy face from any poor person: for so it shall come to pass that the face of the Lord shall not be turned from thee.
-Tobit 4:7 DRB