3 comments on “Ikapu: Himala at Pagpapala

  1. Maitanong ko lang po, yung 10% na tithes dapat po ba sa church lang po ibibigay? Or pwede po i-consider (or part of 10%) na deretso po sa mga charity?

    • Kung ibabase natin sa Malachi 3:10, dapat talaga sa parokya yun. But since hindi na binding para sa atin yung law na iyon, we can give it to a charitable institution.

      Ang priority is parish. But what I did was I gave it to an institution na nag-aalaga sa mga matatandang pari.

      Then nung nag-decide kami ng asawa ko na mag-tithes na hinati-hati namin kung saan namin ibibigay. Parish, charismatic community, charity etc. Just the same, 10% pa rin iyon ng kita namin.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s