One comment on “Mensahe ng isang reader (Happily Born Again)

 1. “Dati akong katoliko, mahirap alisin ang kinalakihan na. Pero roberto don’t get hurt halata namang hindi ka magpapatalo, kahit pa nga iharap sayo lahat ng proweba. Ikaw ang umintindi, kung talagang hindi dapat sambahin ang mga rebulto o imahe ngnmgabkatoliko, bakit hindi na lang tanggalinnaa aimbahan. Masyado ka ng nagiging makarelihiyon, article na lang about kay Jesus ang gawin mo, na dapat siya lang angnpaniwalaan dahil siya lang ang makapagliligtas sa atin.
  Huwag na ding magdasal sa mga santo, namatay silang tao. At kahit italaga pa silang santo hindi na nila malalaman pa iyon. Wala ring magagawa angnpagdarasal sa kanila, dahil si Jesus lang ang pinakikinggan ng Ama. God Bless” –Reader
  bro. berto, side comment, hehe…
  hindi ko naman nababasa yung article na link mo at for sure, andun na ang mga sagot mo. baka pati ang sagot ko ay andun na rin at syempre, mas detalyado pa.
  1. “Dati akong katoliko…” –reader
  ako rin, dating katoliko.
  dumalo sa mga bible study ng mga born again…
  naging inc.
  bumalik sa pagiging katoliko.
  sabi sa akin ng isang born again noon (hehe…hindi po siya nag-iisa), na, marami daw silang ipinupukol na tanong sa mga katoliko, sa mga pari, pero hindi raw sila nasasagot. ang rason? kasi, wala daw naman talaga silang isasagot.
  nakita ko, sa pagtatagal, na may sagot naman pala… ayaw lang nila tanggapin.
  at iyan ang kanilang (anti-catholic) nakasanayan at nakalakihan. at nahihirapan at mahihirapan silang yan ay alisin.
  2. “kung talagang hindi dapat sambahin ang mga rebulto o imahe ng mga katoliko, bakit hindi na lang tanggalin sa simbahan?” –reader
  una, sana ay makapagbigay si mr. reader ng source niya kung saan itinuturo ng simbahan na sambahin ang mga rebulto.
  pangalawa, hindi naman nga itinuturo sinasamba ng mga katoliko ang mga santo. pero bakit naman kailangang pang tanggalin pa? hindi naman sila mga diyus-diyusan.
  nauunawaan kaya ni mr. reader kung ano ang katangian at paniniwala ng mga diyus-diyusan at pareho ba sila sa mga catholic saints?
  3. “Huwag na ding magdasal sa mga santo, namatay silang tao” –reader
  bawal ba ang pagdarasal sa mga taong namuhay sa kabanalan at humingi ng intercession mula sa kanila? hindi naman sa kanilang katawang lupa (na namatay) tayo nananalangin, e.
  saints are not dead!
  4. “… si Jesus lang ang pinakikinggan ng Ama.” –reader
  ang tama po bang pagsunod sa nasusulat, mr. reader, ay ang maging selective tayo sa ating binabasang mga talata sa Bibliya?
  mahalaga po yata na unawain nating mabuti ang konteksto.
  sa pagkakaalam ko, may intercessory prayer din sa mga BAs at alam nilang dinirinig ng Diyos ang panalangin ng mga sumasamba sa Kaniya.
  allow me to share po (related naman sa topic), Bro. Berto:
  “Sabi ng mga Born Again members tinuruan daw slla ng kanilang Pastor na kung mananalangin ay Direct to God or Direct to Jesus, ito daw kasi ang sabi ng John 14:6:
  “Jesus answered, ‘I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. 7 If you really know me, you will know my Father as well. From now on, you do know him and have seen him.’
  “Mga katanungan:
  “Bakit pa uutusan ng Diyos sina Elifaz at ang kaniyang mga kaibigan na ipanalangin sila ni Job gayong nakaharap naman sila sa Kaniya at pwedeng manalangin ng direkta sa Kaniya?

  “Job 42:7-8
  ‘Pagkasabi nit okay Job, si Elifaz na Temaneo naman ang hinarap ni Yahweh. Sinabi niya, “Matindi ang galit ko sa iyo at sa dalawa mong kaibigan sapagkat hindi ninyo sinabi ang katotohanan tungkol sa akin tulad ng ginawani Job. Kaya ngayon, kumuha kayo ng pitong toro at pitong tupa. Dalhin ninyo ito kayJob at sunugain bilang handog. Ipapanalangin kayo ni Job.’

  “Bakit kailangan pang tawagin ang mga Elders ng Church para manalangin sa iyo, gayong dapat direct to God na lang ang panalangin?
  “Santiago 5:14
  ‘May sakit ba ang sinuman sa inyo? Ipatawag ninyo ang matatandang pinuno ng iglesya upang ipanalangin siya at pahiran ng langis sa pangalan ng Panginoon.’

  “Bakit humingi pa ng panalangin si Apostol Pablo gayong dapat dumirekta na siya sa Diyos?

  “Efeso 6:19
  ‘Ipanalangin ninyo ako, na bigyan ako ng pananalita, upang magkaroon ako ng tapag sa pagbukas ko ng aking bibig, upang maipahayag ang hiwaga ng ebanghelyo.’ ”

  Credit: Kubos Nga Alagad

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s