4 comments on “Kusang Loob na Pagbibigay…ng Ikapu.

  1. Thank you so much po Sa blog na ito. Hinanap ko po talaga ang verse na ito Marcos 12:41-44 after ko makapanood nang isang tagalog movie kanina. ” mas may halaga ang 5 centimo na alay nang isang mahirap kysa sa 100 na alay nang mayaman” agad ko itong hinanap kung anong verse po ito. Hindi rin naman ako lagi nagbabasa nang bible , Sa dahilan na wala ako nito. Peru dahil sa blog nabasa ko dito, naging malinaw po sa akin ang lahat at kung bakit po ganun. Nawala rin sa isip ko ang naging negatibong epekto sa mga taong nang aabuso gamit ang simbahan. Thank you po talaga.

  2. Maraming salamat sa napakagandang post na ito malaking tulong para sa akin ang naibahagi mo na hindi tayo nagkakaloob ng ikapu pra sa ikabubuti ng ating pamumuhay bagkus nagkakaloob tau para hindi natin pahalagahan ang pera sa halip ay pahalagahan natin ang Lord na siyang nagbibigay ng lahat ng ating mga pangangailangan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s