2 comments on “When It’s All Been Said and Done

 1. Hi Bro Robertson,

  Congratulations! Naka-tatlong taon na rin pala itong blog. Sana ipagpatuloy mo pa ang iyong magandang simulan na ipalaganap ang mga salita ng Diyos sa pamamagitan ng blog na ito at maliwanagan ang mga katolikong naliligaw ng landas.

  Sa blog na ito, marami po akong natutunan at naging mas uhaw pa ako sa katotohanan. Kagaya ng iba, naging tamad din ako dati sa pag-aaral ng Catholic Faith pero dahil sa blog na ito tinulungan mo akong maliwanagan at matutong magsuri para sa katotohanan.

  Muli, binabati kita ng congratulations! Mabuhay ka Bro. Robert 🙂

  God Bless you always!

  Thank you,
  Cris

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s