6 comments on “Isang Linggong Pag-ibig (Bakit Linggo ang Sabbath ng mga Katoliko?)

  1. klaro na binigyan m ng halaga yun kalindaryo, patunayan mo kung mayroon kng mababasa sa bibilia na ang linggo ay araw ng pamamahinga, gumagawa ng sarili mong pag intindi, gumagawa ka ng sarili mong idea. yung pope nga ay cnasabi na inilipat nila arw ng pagsamba sa linggo instead yung sabado,

  2. tama ang araw ng sabado ay araw ng pamamahinga hindi ang sunday binago ito noong marso 7 A,D 321 doon sa roma yan ang totoo kaya dapat lamang saliksikin ang katutuhan dhl kaligtasan ang pinag usapan dto anu mang relihiyon mo kong hindi tugma sa nasasaad sa bible ay walang kabuluhan lalo na sa araw ng pamamahinga at lalo kong tao lng ang may utos nito.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s