2 comments on “Now I want to ask you, Mr. Catholic-defender, these questions against the belief on saints

 1. Natuwa ako, brother Berto, na pinaunlakan mo ang pagsagot sa mga katanungan ko. Pagpasensyahan mo na rin kung nahuli na ang aking pagtugon, bagaman sumasagot/nagtatype ako nang unti-unti lamang dahil napakahectic talaga ng schedule ko at hirap akong maglaan ng time sa ibang bagay tulad nito. Subalit bro, ang mga sagot mo ay kulang pa para sa akin, at hindi nagpalinaw ng kahit anuman. Ang iba ko pang tanong ay sinagot mo gamit ng tanong, at di nagbigay ng kalinawan, kaya ninais ko na sagutin ang mga sagot mo.

  Pinagsama ko na ang (1) at (3) Ang sabi mo ay: Wala ring nabanggit sa Bible na “let us not pray to the saints in heaven”. Tapos ang ginamit mong panuporta sa sagot mo ay ang Hebreo 12:22-24 sa bersyon ng MBB (Magandang Balita Biblia, kung di ako nagkakamali). Una ay bibigyan ko muna ng linaw sa iyo ang bahaging “Lumapit kayo sa Diyos na hukom ng lahat, at SA MGA ESPIRITU NG MGA TAONG BANAL NA NAROON NA SA DAKONG INILAAN SA KANILA NG DIYOS”
  Tingnan natin ngayon ang Hebreo 12:23 sa bersyon ng SND (Ang Salita ng Diyos): “Lumapit na kayo sa pangkalahatang pagtitipon at sa iglesiya ng mga panganay na nakatala sa kalangitan. Lumapit na kayo sa Diyos na hukom ng lahat at sa mga espiritu ng mga matuwid na pinaging-ganap.”
  Hebrews 12:23 sa KJV: “To the general assembly and church of the firstborn, which are written in heaven, and to God the Judge of all, and to the spirits of just men made perfect,”
  Hebrews 12:23 sa NIV: “to the church of the firstborn, whose names are written in heaven. You have come to God, the Judge of all, to the spirits of the righteous made perfect,”
  I-eemphasize ko ang mga ito na katumbas ng “sa mga espiritu ng mga taong banal na naroon na sa dakong inilaan sa kanila ng Diyos” sa MBB:
  “sa mga espiritu ng mga matuwid na pinaging-ganap” – SND
  “to the spirits of just men made perfect” – KJV
  “the spirits of the righteous made perfect” – NIV
  Ngayon sana malinaw na sa iyo kapatid na “ang dakong inilaan ng Diyos” ay HINDI LOKASYON, kung hindi TAYUTAY, figure of speech, talinghaga, na ginamit ng MBB bilang katumbas ng pinaging-ganap o made perfect (na ginamit din sa NLT atbp, at “who have been brought to the goal” sa Complete Jewish Bible). Sinasabi lamang nito na sa Diyos nagmumula ang holiness, ang purification of the soul, at ang tatak ng pagiging righteous, at ang goal o dakong inilaan ay ang siya ring sinasabi ni Pablo nang malapit na siyang mamatay bilang ang crown of righteousness na si LORD mismo ang magpuputong (2 Timothy 4:8). Ito ay sumusuporta sa verses na 1 John 1:7, 1 John 3:2-3, Hebrews 1:3, 1 John 1:19 at marami pang iba.
  Ito pa ang isa mong inemphasize: LUMAPIT… sa mga espiritu ng mga taong banal na naroon na sa dakong inilaan sa kanila ng Diyos. Then why don’t you read the whole book, then the whole chapter and read again the whole paragraph? To what is it all about? Tinalakay sa unang bahagi ng Hebreo 12 si Hesus at ang Ama, samantalang sa pangalawang bahagi nito ay ang ilang tagubilin ni Pablo. While the whole book of Hebrews is the summarization that the New Covenant sprinkled by the blood of Christ was far better than of the Mosaic law, and was sent to the Hebrews. Ang focus ng paragraph (12:22-24) na ito ay hindi actually a representation of heaven; it is a COMPARISON between the Mount Sinai (Old Covenant, kung saan ibinigay kay Moses ang Ten Commandments) and the Mount Zion (New Covenant, na sinasabi ring ang Mount Moriah, kung saan isasacrifice sana ni Abraham si Isaac, at ang banal na bundok na pinagkakatipunan ng mga banal both in Old and New testament). Now, if you will study further Zion in the New Testament, it became synonymous to Jerusalem, or more of heavenly Jerusalem (at nabanggit din sa 12:22). But if I’ll explain it further next time, basta ang point ko ay mali ang pagkakaunawa mo sa verses na ito kapatid.
  Bumalik tayo sa LUMAPIT. Ngayon, kung comparison pala ang Hebrews 12 (wherein in 12:22-24 ineexplain ang side ng New Covenant wherein unlike the Old Covenant received in fear, the NC is received in joy), at hindi actual gathering in a place, then ang lumapit dito ay hindi lumapit in person, but figuratively speaking again, in spirit. Sa Greek form ng Hebrews, nabanggit ang LUMAPIT bilang “proserchomai” meaning HAVE COME, explained as to come facing toward or to approach. Sa English ginamit ang HAVE COME at DRAW NEAR/HAVE DRAWN NEAR. Let’s explain gramatically. Ngayon sa wikang Filipino/Tagalog, wala tayong PERFECT TENSES. While in both Greek and English, ang proserchomai/have come sa 12:22 ay nasa present perfect tense—nagaganap, at patuloy na nagaganap. Mas mahabang explanation sana ito, ngunit para mas maintindihan mo, ang LUMAPIT dito ay nangangahulugan sa Filipino na NAKAKAMIT, NATATAMO, nilalapit ang sarili kumbaga. Ang lahat ng New Testament believers ay natamo na ang Zion, ang heavenly city, patuloy pa natin itong nakakamit, at tayo kahit hindi pa patay ay Citizens of Heaven na in spirit, sumusuporta rito ang Philippians 3:20 at Ephesians 2:19. Kumbaga, ang mga taong made perfected in spirit (12:23) ay kasama lamang nating naghihintay na maging ganap ang pagiging Citizens of Heaven natin. Mas mahabang explanation pa sana ukol sa Citizenship in Heaven ang ibibigay ko, ngunit sana naintindihan mo na lang ang focus ko na hindi ito ukol sa paglapit, o pakikipag-usap sa mga taong patay na.
  SA MADALING SALITA, di mo nasagot ang tanong ko kung may verse bang direktang nagsasabing magdasal tayo sa mga santo, at di mo rin nasagot ang sinabi mong wala naman sa Bible ang nagsabing huwag magdasal sa mga santo. Ni hindi nito pinatunay na ang mga Hebreong binigyan ng sulat na ito noon ay nagdarasal sa mga santo sa langit. For the Bible still didn’t tell something about praying to someone other than God. Sana maunawaan mo kapatid, na bago gumamit ng isang verse ay pag-aralan muna itong mabuti, dahil ika nga ni Pablo, “Ituro mo nang may pag-iingat at nang tama ang Salita ng Katotohanan.” (2 Timothy 2:15)

  (2) I do believe you have answered question number 2 correctly. Yes, ang pagkasanto ng isang santo ay hindi nagtatapos sa kamatayan, at sila pa rin ay ilaw at asin ng sanlibutan, buong-tapat na namuhay na naaayon sa Salita. Yet di mo pa rin nakita ang point ng pagtatanong ko nito. Then, if you have confessed your sins and was purified by the blood of Jesus (1 John 1:9), then you are a saint, purified, sanctified one, am I right? A living saint, to be specific. So if I pray now to you, or to other Catholics, priest, or any living saints, will you hear me? Kaya mo bang sabihin ngayon kung nanalangin ako sa iyo, isang saint? Or will you answer me now na “Malamang di pa ako patay.” Then, what is the difference of the living and the dead saint? Does it mean na kapag PATAY na santo, they can hear prayers? So will you tell me na omniscient ang mga santo, tulad ng Diyos? Papaano? Papaano kung isang libo ang nagdasal NANG SABAY-SABAY sa isang particular saint, then how can a MERE HUMAN know a lot, hear a lot? Naglilista sila? Or to be simple, talaga bang pag patay na ang isang tao, isang santo, do you believe they can hear you?
  In the first article of yours that I have read, you used 2 Peter 1:4. Tama ka nga na by His divine power (v3) and His promises will enable us to have a share of His divine nature, being a partaker. And you are correct that is being Holy and Eternal. And you admitted that they are not omnipresent nor omniscient. But you explained a part of the verse na if they are partakers, nakibahagi, of His divine nature, then it means they can listen to prayers. You actually use only A PART of the verse. Why don’t we read it as a whole verse? 🙂
  Di ko makita ang translation sa Filipino na ginamit mo, pero ito ay nagbabanggit ng kapareho: Sa paraang ito ay binigyan Niya tayo ng mga dakila at napakahalagang pangako upang makaiwas tayo sa nakakasirang pagnanasa sa sanlibutang ito at upang makabahagi tayo sa kanyang likas bilang Diyos. (MBB)
  Sa Ingles ay mula sa NIV: Through these He has given us His very great and precious promises, so that through them you may participate in the divine nature, having escaped the corruption in the world caused by evil desires.
  Nasaan sa verse na ito ang nagsasabing kapag nakibahagi ka sa kalikasan ng Diyos ay kapag patay ka na ay nakakarinig ka ng mga panalangin? O kung pakabasahing mabuti, ito ay nangangahulugang ang nag-iisang paraan upang makaiwas at makalaya sa kapahamakan ng kalikasan ng pagiging makasalanang tao ay tumingin sa Kanya, bilang model, na orihinal na Banal, na tumutugma sa iba pang katuruan sa Bible, tulad ng Ephesians 4:21-24?

  (4) You are right that Revelations is a book that foretells the future. Yes, believe in the word yet be logical: sa ngayon hindi nga natin nakikita ang mga pangyayaring sinabi sa book of Revelations, not only because they are prophecies, ngunit dahil ang mga ito ay descriptions of what we cannot see. Revelations is not synonymous to prophecies, semantically speaking. Gumamit na tayo ng dictionary: mula sa http://www.merriam-webster.com, full definition of REVELATION: 1 a : an act of revealing or communicating divine truth b : something that is revealed by God to humans 2 a : an act of revealing to view or making known b : something that is revealed; especially : an enlightening or astonishing disclosure c : a pleasant often enlightening surprise Kahit di ko na ipaliwanag, at kahit tumingin ka pa sa ibang dictionaries, ang revelation ay hindi synonymous sa prophecies,revelations are not just statements that will happen in the future.
  Let’s be logical Christians, at this second paragraph. We pray to God for we cannot see Him personally. We pray to God on churches because it is the way to communicate with Him, for we cannot talk to Him like a fellow human, He’s on His throne. If one passed away, then it is our belief that if he’s saved by believing in Jesus he is already in heaven. Then sa langit ba, we cannot talk to God, to Jesus, if He is there? Do you think we need churches there like hero on earth, neglecting the very sense that HE IS THERE with us in heaven. Would it be logical to worship Him inside the walls of a structure, if He is there already, approachable in His throne, upang sambahin at luhuran?
  I thank you for using Revelation 8:3-4. It made me remember na kung minsan tayo ay nagdududa kung napupunta ba talaga sa Diyos ang ating mga panalangin, but here it is clear that it is offered in front of God Himself. Wow! But, is it our sainthood that made our prayers acceptable to God? No! Jesus is the only one acceptable to God, but as we sealed our prayers “in Jesus’ Name!”, our prayers became acceptable. It is not because that we are saints that God accepts our prayer, it is because Jesus sealed them first. Dahil kung tayo lamang, aanhin ng Diyos ang panalangin ng maruming tao? But Jesus cleansed us, making us worthy, that’s why in heaven pwede tayong lumuhod face to face. It is not because He see our face, but we reflect Jesus, as He is the one living inside us (Romans 8:8-11; Galatians 2:20). Iyon ang tunay na pamamagitan. It is also the deep meaning of Hebreo 9:24. Ahmmm… Using the two verses still doesn’t change the fact that you have no proof that saints pray in heaven.

  (5) When I said mary was used by God as mother of Jesus here on earth, same to Joseph, all to fulfill the prophecies of the Old Testament, is it not true? Pero did I say something like mother of Jesus on heaven, if in the first place I do not believe Jesus has no true mother at all?
  And did I say di ko matanggap na santo si Longinus dahil patay na siya. Hehe, ang tinutumbok ko (kaya nga pinaparesearch ko pa siya sa iyo) there is not even a proof that Longinus lived a life of a saint,he is only mentioned in the scriptures as someone who pierced Jesus’ side with a spear (John 19:34). Marcus Longinus or Longinus is not even his true name, it is just given, a Greek name for lance. Marami lang na dinagdag na traditional legends sa buhay niya (legends pa ang term ng Wikipedia :D).
  At ito naman tungkol sa saint at god, ang punto ko rito ay ito: the earliest use of saints ay bilang pamalit sa mga rebultong diyos-diyosan, dahil hindi nga matiis ng mga paganong convert ang hindi kasama sa ceremonies nila ang pagluhod sa mga nililok na bato. What I ask you is to defend this history of those nililok na saints. Ang paglagay ng katagang saint imbis na god doesn’t change the fact that ang mga pagano noon ay naglipatan lang; ang mga warriors imbis na kay Aries lumapit ay sa mga warrior saints na, o ang mga farmers imbis na sa gods of fertility or harvest ay lumapit sa mga saints na may kinalaman sa fertility or harvest. Mayroon ba talagang mag-iiba kung may papalitan ka lang o tutumbasan na salita? Na imbis na sambahin, ang term na lang na gamitin ay something like adoration, paggalang, pagpupugay o anupaman. Changing terminologies doesn’t change anything. Ang Diyos lamang ang karapatdapat na bigyan ng paggalang, pag-ibig at pagpupugay. Amen.
  Muntikan ko na nga palang nalimutan. You said na kung ano ang ginawa ni Jesus, ng ating tunay na leader, ay siya rin nating gawin. Then, sa garden of Gethsemane ba ay nanalangin si Jesus sa mga taong patay na? Humingi ba Siya ng intercession kina Moses, Elijah o mga saints na lumipas na sa panahon Niya? Dahil naman pala naniniwala kayo na lineage kayo ng mga apostol/disciples, matanong ko lang, kung ang mga apostol/disciples ba ay approved sa pagluhod, paggalang, pagpupugay sa mga santo? Gumamit ba sila ng rebulto sa kanilang mga meetings? Humingi rin ba sila ng intercession sa mga santo?

  Sa tanong mo sa blog mo na “Kailan, saan, paano nabuo ang Biblia at sinu-sino ang nagkolekta ng mga Aklat ng Bagong Tipan?” Hahatiin ko muna sa dalawa ang sagot ko:
  a. Old Testament – Originally written in Hebrew. The first 5 books, Genesis to Deuteronomy, are the books written by Moses, known as the Law (Torah). Sumunod noon ang mga books ng mga unang propeta, Joshua hanggang 2 Kings (except Ruth, a scroll). Lahat ng mga ito ay itinatabi sa Ark of the Covenant na hinabilin ni Moses (Deut. 31:24-26). Later, the Kings (David and Hezekiah) canonized other books the same time the Temple is established. Yet in the Babylonian Captivity, these books and the other books of the prophets ay dinala ni Daniel sa Babylon, bilang patunay na nasa Scriptures, he read one book, Jeremiah’s (Daniel 9:2). And 300 BC, Hebrew history, once the new Temple was completed, kinikilalang si Ezra, with Nehemiah’s aid, mismo ang kumolekta ng books, the Law, the Prophets, the Writings, at nagrecognized sa mga ito, na hanggang sa ngayon (bagaman may binawas, o inayos, at mahabang usapan na iyon) ay ang Old Testament.
  b. New Testament – Originally written in Greek. The writers are three of the 12 Disciples, two followers, Apostle Paul and the two brothers of Jesus. The four first books are written as the story, miracles and teachings of Jesus Himself, with the four books having different perspectives. The Acts then is the only book telling the works of the Apostles, and then the others are epistles, letters to churches and different people, all of which are said to be inspired by God, by Jesus Christ. The Holy Spirit is the source of the Scriptures and believers (2 Timothy 3:14-16; 2 Peter 1:20-21) The first listing (or oldest listing) of these books is the Muratorian Canon, which was discovered after the New Testament was canonized. The canonization of the books of the New Testament are due to the efforts of the Catholic-held councils. During the Third Council of Carthage, a.d. 397, the collection of Gospels, Epistles and books we knew now as the New Testament, was canonized.
  May itatanong ka pa ba? 🙂
  Greetings in the Name of Jesus! Salamat muli sa pagsagot 🙂

 2. Nandito ang mga sagot ko sa iyo…

  Part 1:
  https://pilipinongkatoliko.wordpress.com/2015/02/08/communion-of-saints-objections-1-3/

  Part 2:
  https://pilipinongkatoliko.wordpress.com/2015/02/08/communion-of-saints-objection-2/

  Part 3:
  https://pilipinongkatoliko.wordpress.com/2015/02/08/communion-of-saints-objection-4/

  Part 4:
  https://pilipinongkatoliko.wordpress.com/2015/02/08/communion-of-saints-objection-5/

  [b. New Testament – Originally written in Greek. The writers are three of the 12 Disciples, two followers, Apostle Paul and the two brothers of Jesus. The four first books are written as the story, miracles and teachings of Jesus Himself, with the four books having different perspectives. The Acts then is the only book telling the works of the Apostles, and then the others are epistles, letters to churches and different people, all of which are said to be inspired by God, by Jesus Christ. The Holy Spirit is the source of the Scriptures and believers (2 Timothy 3:14-16; 2 Peter 1:20-21) The first listing (or oldest listing) of these books is the Muratorian Canon, which was discovered after the New Testament was canonized. The canonization of the books of the New Testament are due to the efforts of the Catholic-held councils. During the Third Council of Carthage, a.d. 397, the collection of Gospels, Epistles and books we knew now as the New Testament, was canonized.
  May itatanong ka pa ba? :)]

  Meron.

  Kung historically, Catholic-held Councils ang nag-canonize ng Books of New Testament, nangangahulugan ba ito na tinatanggap mo ang authority ng Simbahang Katoliko pagdating sa canon ng Scriptrue especially sa New Testament? Kung oo, paano ka nakakasigurado na hindi nagkamali ang Simbahang Katoliko sa canonization? At bakit tinatanggap mo ang authority ng Simbahang Katoliko pagdating sa canon ng Scriptures pero hindi mo tinatanggap ang authority pagdating sa pagtuturo tungkol sa Communion of Saints?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s