3 comments on “Berto, Berto, ayaw mo ba talaga sa Novus Ordo? (Ha?! Sinong nagsabi sa iyo?!)

  1. ipagpatuloy mo ang iyong pagsaksi sa iyong Pananampalatayang Karoliko. ang mga unos ay nariyan upang lalong patatagin ang pananalig natin sa Kanyang may Kapangyarihan pahintuin ang unos at lumakad sa tubig na walang kasiguraduhan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s