2 comments on “Pagbabasa ng Biblia

  1. Mabuhay ka Kuya Berto! ^____*
    Ika’y lagi kong isasama sa aking mga panalangin.
    Sa aking puso, sikat ka na. Kaya ‘wag mo na sabihing walang nakakaalam. Hehe.
    Indeed, you are one of God’s instruments. More power and may God bless you more! ❤

    #mynewfaveblogger #mynewtambayanblogsite #iamafan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s