3 comments on “Si San Pedro: Ang Unang Santo Papa

  1. Pingback: Mensahe ng isang Reader (rdroverride2004ico ) | PILIPINONG KATOLIKO

  2. Para sa mga Anti-Katoliko na puro kapilosupohan ang tanong bakit hindi kayo magsaliksik sa bibliya sa lumang tipan at bagong tipan ang daming ebidensya oh… Diba nagsasaliksik kayo bakit hindi nyo makita itong katotohan ano ba ginagawa nyo sinasalungat ang bibliya na aral ni Hesukristo? Wow wah 😂. Ganyan na ba talaga kayo ka desperadong siraan ang simbahang itinatag ni Kristo bakit kaya hindi nyo subukang magsimba sa katoliko at makinig sa homily ng pari at tignan ninyo ang daloy ng banal na misa mula sa umpisa at hanggang huli kumpleto rekados kaya sa mga naligaw bumalik kayo bukas ang simbahan para sa inyo walang pinipili maski ang mga makakasalanang tao na kailangan ng pagkalinga ng Diyos Halika na tinatawag na tayo ng Diyos na magbalik sa kanya. 🙂

Leave a Reply to Jhe Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s