2 comments on “Mensahe ng isang Reader (Mang Estong [part 2 ng part 3])

 1. Berto,

  Magandang Araw sa iyo. Nais ko sagutin ang pangalawa ko muna na komento tungkol sa iyong pag-inom ng nakakalasing na Alak o Beer. Sa mga nagbabasa hindi po ako nagmamalinis o lalo na tulad ng isang Pariseo, alamin nyo po ang ginagawa ng Pariseo sa Biblia, sila po ang bumabatikos Panginoong Jesus dahil hindi nila matanggap na si Jesus Christ ang Messiah ang tanging daan sa Diyos Ama. Sino po ang itinataas ko dito hindi po ba sa pangalan ng Panginoong Hesus? magsuri po kayo sa bibliya.

  eto sagot mo sa pag-inom —- > At nang magkulang ng alak, ang ina ni Jesus ay nagsabi sa kaniya, Wala silang alak. Sinabi sa kanila ni Jesus, Punuin ninyo ng tubig ang mga tapayan. At kanilang pinuno hanggang sa labi. At sinabi niya sa kanila, Kunin ninyo ngayon, at inyong iharap sa pangulo ng kapistahan. At kanilang iniharap. At nang matikman ng pangulo ng kapistahan ang tubig na naging alak nga, at hindi niya nalalaman kung saan buhat (datapuwa’t nalalaman ng mga alila na nagsikuha ng tubig), ay tinawag ng pangulo ng kapistahan ang kasintahang lalake, At sinabi sa kaniya, Ang bawa’t tao ay unang inilalagay ang mabuting alak; at kung mangakainom nang mabuti ang mga tao, ay saka inilalagay ang pinakamasama: itinira mo ang mabuting alak hanggang ngayon. Ang pasimulang ito ng kaniyang mga tanda ay ginawa ni Jesus sa Cana ng Galilea, at inihayag ang kaniyang kaluwalhatian; at nagsisampalataya sa kaniya ang kaniyang mga alagad. (Juan 2:3, 7-10)

  hindi ka na natakot sa Panginoong Hesus, malaking kalapastanganan sa pangalan nya na ipagmalaki mo ang pag-inom ng nakakalasing na Alak. Alam mo ba ang biblical term ng Wine sa salitang Greek, Hebrew at Latin?

  The common Hebrew word for wine is yayin , from a root meaning “to boil up,” “to be in a ferment.” Others derive it from a root meaning “to tread out,” and hence the juice of the grape trodden out. The Greek word for wine is oinos_, and the Latin _vinun . But besides this common Hebrew word, there are several others which are thus rendered.

  Yayin –

  Generic term for the “juice of the grape”, either fermented or unfermented; meaning “what is pressed out”.

  Magsuri kayo simple lang Igoogle nyo, maghanap kayo sa katotohanan, hindi ako banal dahil ako ay tao nagkakasala din, ang nais ko ay maimulat ang bumabasa sa tamang nais ng ating Panginoong Hesus. Maliwanag sa kahulugan na Pwedeng FERMENTED or UNFERMENTED. may nakasulat ba sa verse ni Juan na nakakalasing ang ginawa ng Panginoon? para kunsintihin nya ang mga manginginom? Common Sense lang sa mga nagbabasa, ang apostol at propeta na paulit -ulit na sinasabi ang bawal na pag-inom ng nakakalasing at epekto nito utos ng DIYOS, gagawin ba ng Diyos ang ipinagbabawal nya?

  At eto pa na sinabi mo ——> Kung may problema ka sa blogger na umiinom ng alak, mukhang mas magkakaproblema ka sa Tagapagligtas na gumagawa at umiinom ng alak.

  Alam mo ba ang reaksyon ng mga Pariseo sa Panginoong Jesus dahil siya ay umiinom ng alak?

  Naparito ang Anak ng tao na kumakain at umiinom, at sinasabi nila, Narito, ang isang matakaw na tao at isang manginginom ng alak, isang kaibigan ng mga maniningil ng buwis at ng mga makasalanan! At ang karunungan ay inaaring-ganap ng kaniyang mga gawa. (Mateo 11:19)

  Sukdulan ang iyong pag-alipusta sa Panginoong Jesus hindi ka nagsusuri mabuti, eto ang kasagutan nasa Bibliya. HIndi ako ang sumasagot sa dahilan ang Bibliya.

  Lucas 5 29:32
  29 Si Levi ay naghanda ng isang malaking piging sa kaniyang bahay para kay Jesus. Naroroon ang napakaraming mga maniningil ng buwis at mga iba pang kasalo nila. 30 Nagbulong-bulungan ang mga guro ng kautusan at ang mga Fariseo laban sa kaniyang mga alagad. Sinabi nila: Bakit kayo kumakain at umiinom kasama ng mga maniningil ng buwis at ng mga makasalanan?
  31 Sumagot si Jesus sa kanila: Sila na malulusog ay hindi nangangailangan ng manggagamot kundi ang mga maysakit. 32 Hindi ako naparito upang tawagin ang mga matuwid. Ako ay naparito upang tawagin ang mga makasalanan sa pagsisisi.

  Sadyang tunay na kasagutan mula sa Panginoon. Hindi puparito ang Anak para magligtas para makisama sa mga banal. HIndi ka ba natatakot sa mga sinasabi mo Berto? Diyos ang iyong pinararatangan. Kapag ba nagkakaharap kapag may Fiesta ng Santo ay ang pagliligtas ang Panginoong Hesus ang inyong topic? baka naman chismis tungkol sa pulitiko? o showbiz? o baka scandal ang mga pinag-uusapan?

  Common Sense. Ilang Fiesta ng mga Patron ang nagbuwis ng buhay dahil sa mga lasing? nasaksak sa inuman, napukpok ng bote ng mga inosente, nabugbog na asawa, ginahasa na kababaihan? mga pamilyang mahirap na sa halip ibili ng pagkain ay alak ang bibilin ng magulang? ilang Magdalena ang umuubos ng beer sa bar para makarami ng kita? dont drink and drive? ilan na namatay dyan? hindi ba alam ng Panginoon ang epekto nito? may kanta pa naman kayo na katoliko na… tayong lahat ay may pananagutan para sa isa’t-isa, tayong lahat ay tinipon ng Diyos…. nasaan? moderation sa pag-inom? alam mo ba ang kantang ”laklak” nagsimula sa patikim tikim?… Ang sarap ng kalayawan sa mundo hindi ba? pag-isipan natin, itama natin ang maling gawa. Kayo ang humusga at magsuri siyang tunay ang nasusulat.

  Mate0 7:13Kayo’y magsipasok sa makipot na pintuan: sapagka’t maluwang ang pintuan, at malapad ang daang patungo sa pagkapahamak, at marami ang doo’y nagsisipasok. 14Sapagka’t makipot ang pintuan, at makitid ang daang patungo sa buhay, at kakaunti ang nangakakasumpong noon.

  Paranoid na naman ako Berto baka pwede ilathala mo ulit kung ang itinataas mo rin ay sa pangalan ng ating Panginoong Jesus.

  Salamat ng Marami,

  Mang Estong

 2. Pingback: Mensahe ng isang Reader (Mang Estong [part 4]) | PILIPINONG KATOLIKO

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s