8 comments on “Mensahe ng isang Reader (Mang Estong)

 1. Berto,

  Sa iyong kasagutan —–> . Ayon sa 2Pedro 1:4, kabahagi tao sa kanyang likas bilang Diyos at isa dun ang pagkaunawa (ng mga kapiling na ng Diyos sa langit) ng iba’t ibang wika.

  Sa mga bumabasa unawain nyo mabuti ang isinusulat at ipanapaunawa dito, binigyan kayo ng Diyos ng sariling pag-iisip at pag-uunawa kaya magsuri at magbasa kayo ng Bibliya hindi puro OO nga na lang kayo sa mga nababasa at hindi nyo sinusuri kung tama o mali. Paganahin ang Common Sense at Logic sa pagsusuri.

  Una ang ”likas” na sinabi mo ay ”pagkabanal” –
  4 Sa pamamagitan nito, ibinigay niya sa atin ang kaniyang mga mahalaga at dakilang pangako upang sa pamamagitan ng mga ito ay makabahagi kayo sa banal na kalikasan ng Diyos. Yamang nakaiwas na kayo sa kabulukan na nasa sanlibutan dahil sa masamang pagnanasa, nakabahagi kayo sa banal na kabanalan ng Diyos. 2Pedro 1:4.
  Hindi sakop ang kapangyarihan tulad ng isang Diyos dahil TRINITY lang ang DIYOS – Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. Wala ng ibang Diyos na nasulat na may katulad na kapangyarihan. Kapag nagbabasa kayo ng Bibliya at may pagka-alinlangan kayo pwede nyo basahin ang ibang translation.

  At kung sana nga nasa langit na ang mga Santo na dinadasalan nyo. Na ang Santo Papa nyo lang ang may basbas at hindi ang DIyos. Alam nyo ba kung nasaan ang mga namatay na TAO?. Eto basahin nyo.

  John 11:23,24 23 Sinabi ni Jesus sa kaniya: Ang iyong kapatid ay muling babangon. 24 Sinabi ni Marta sa kaniya: Alam ko na siya ay muling babangon sa pagkabuhay na mag-uli sa huling araw.

  John 5:28
  “Do not be amazed at this, for a time is coming when all who are in their graves will hear his voice

  Matthew 24:31
  And he will send his angels with a loud trumpet call, and they will gather his elect from the four winds, from one end of the heavens to the other.

  1 Corinthians 15:52 Behold, I tell you a mystery; we will not all sleep, but we will all be changed, 52in a moment, in the twinkling of an eye, at the last trumpet; for the trumpet will sound, and the dead will be raised imperishable, and we will be changed.

  Malinaw ang mga patay ay aakyat lamang sa huling araw. Kaya bakit nyo dinadasalan at lagi hinihingian na idalangin kayo nung kung sino sino na Santo. Alam nyo ba parusa ng pagdarasal sa patay
  — Deuteronomy 18:10-13
  Let no one be found among you who sacrifices his son or daughter in the fire, who practices divination or sorcery, interprets omens, engages in witchcraft, or casts spells, or who is a medium or spiritist or who consults the DEAD. Anyone who does these things is detestable to the LORD, and because of these detestable practices the LORD your God will drive out those nations before you. You must be blameless before the LORD your God. (NIV)
  May SUMPA ng Diyos kaya matakot kayo.

  Sabi mo sa akin —–> Wag kang magsinungaling na malaki ang respeto mo kay Mama Mary. Ni hindi mo nga matawag na Mama Mary eh sasabihin mo malaki ang respeto mo. Kung malaki ang respeto mo sa isang tao bakit kahit yung maliit na bagay na pagtawag na “Mama” e hindi mo magawa?

  Tugon ko kung bakit ang tawag ko ay Blessed Mary at hindi Mama eto basahin nyo –
  Luke 1:46-55
  And Mary said, “My soul magnifies the Lord, and my spirit rejoices in God my Savior, for he has looked on the humble estate of his servant. For behold, from now on all generations will call me BLESSED; for he who is mighty has done great things for me, and holy is his name. And his mercy is for those who fear him from generation to generation.

  May Mama ba nakalagay hindi ba blessed lang? Buti pa si Sarai na naging Sarah na pwede pa tawagin na Mother eto nakasulat – Genesis 17:15 Then God said to Abraham, “As for Sarai your wife, you shall not call her name Sarai, but Sarah shall be her name. 16″I will bless her, and indeed I will give you a son by her. Then I will bless her, and she shall be a mother of nations; kings of peoples will come from her.”

  Oh hindi ba may favoritism ang Catholic Church dahil hindi isinama sa mga Santo si Sarah eh blessed din naman at dapat tawagin ina ng lahat ng lipi at direkta ang Diyos Ama pa ang nagsabi.

  Wala ako kalapastanganan na ginagawa kay Pinagpalang Maria, dahil lubos ang paggalang ko sa kanya. At bilang tao siya ay nagkasala din tulad sa sinabi sa verse na ito – Ecclesiastes 7: 20 Indeed, there is no one on earth who is righteous, NO ONE who does what is right and never sins.
  Kaya nga tumatawag din siya sa Diyos na kanyang tagapagligtas – Luke 1:46-47 46 And Mary said, “My soul magnifies the Lord, 47 and my spirit rejoices in God my Savior.

  Kaya nga bakit kailangan pa natin sambahin ang TAO at hindi ang lumikha? Sasabihin nyo hindi nyo sinasamba? Tinutulusan ng Kandila, Nilalagyan ng bulaklak, Dinadasalan ang mga Santo? Hinahawakan at nag-aantanda? Ano tawag nyo dun FANS Club? Hindi ba malinaw na pagsamba?

  Eto na naman sabi mo —- >Sabihin mo sa akin ang pangalan ng nagtayo ng Simbahang Katoliko? Kailan eksaktong itinayo? Saan itinayo? Paano itinayo?
  Ang sagot ko hindi ko alam lumitaw lang kayo sa Nicene Creed pero malamang hindi si Pedro na sinasabi mo dahil eto mababasa sa aklat niya —- > 1 Pedro 4:3 Kaya nga, yamang si Cristo ang nagbata ng hirap sa laman dahil sa atin, maging gayundin nawa ang inyong pag-iisip sapagkat ang nagbata ng hirap sa laman ay tumigil sa pakikipag-ugnayan sa kasalanan. 2 Sa nalalabi niyang panahon sa katawang ito ay hindi na siya namuhay para sa masidhing pagnanasa sa laman kundi ang pagsunod sa kalooban ng Diyos. 3 Sapat na ang nakaraang panahon ng ating buhay upang gawin ang kalooban ng mga Gentil. Lumakad tayo sa kahalayan, masamang pagnanasa, paglalasing, magulong pagtitipon, mga pag-iinuman at kasuklam-suklam na pagsamba sa mga diyos-diyosan.

  Kung sakali man na mabubuhay siya malamang siya unang wawasak ng mga diyos-diyosan nyo.

  At tulad ng mga sabi ng mga nagbabasa dito na para kaming PARISEO na bumabatikos? Si Jesus ang aming ipinagtatanggol ang kanyang Banal na Salita na dapat natin isabuhay. Eto malinaw nakasulat at alam ng lahat –
  Juan 14:6 Sinabi ni Jesus sa kaniya: Ako ang Daan, ang Katotohanan at ang Buhay. Walang sinumang makakapunta sa Ama maliban sa pamamagitan ko.

  Kaya nga bakit kung kani-kanino pa idinadaan ang panalangin? at hindi ko sinabi na Fixer si Blessed Mary ang kahit sinong Santo, wala naman kasi palakasan sa Langit na uunahin kayo ng Diyos kapag idinaas nyo kay San Pedro or San Jose ang panalangin nyo, matagal na sila namatay at patahimikin na natin, hanga ako sa mga kabanalan nila pero huwag na natin gambalain dahil may Diyos tayo na buhay na dapat sampalatayaan.

  Berto kung may takot ka pa sa Diyos ilathala mo ito at ng magsuri ang mga taong makakabasa at sila ang magpasya kung wala ako sa katwiran. Ang lahat ng aking sinabi ay pawang sa Diyos ang aking papuri at pasasalamat sa bukas na isipan na pinagkaloob nya sa akin.

  Salamat,

  Mang Estong

 2. Pingback: Mensahe ng Isang Reader (Mang Estong [part 1 ng part 3]) | PILIPINONG KATOLIKO

 3. Pingback: Mensahe ng isang Reader (Mang Estong [part 2 ng part 3]) | PILIPINONG KATOLIKO

  • Salamat Marjorie sa iyong katanungan, eto po ang aking katugunan na nakasulat din sa itaas.
   1 Corinthians 15:52 Behold, I tell you a mystery; we will not all sleep, but we will all be changed, 52in a moment, in the twinkling of an eye, at the last trumpet; for the trumpet will sound, and the dead will be raised imperishable, and we will be changed.
   Malinaw po na hindi tayo lahat tulog sa huling pagtunog ng trumpeta o huling araw ng paggunaw ng mundo at ibig po sabihin nyan ay may buhay pa na kukuhanin at iaakyat sa langit at ang sleep po ay ang mga nangamatay ng matagal. Nasa kalagayan na tulog po ang ating mga kaluluwa. At nagtatanong bakit bumabalik si Lolo o lola na yumao nagpaparamdam or si Mama Mary na sinasabi nyo naghihimala. Eto po nasusulat dyan.
   2 Corinthians 11:14-15
   But I am not surprised! Even Satan can disguise himself as an angel of light. So it is no wonder his servants can also do it by pretending to be godly ministers. In the end they will get every bit of punishment their wicked deeds deserve. (NLT)
   Malinaw kapatid, salamat sa iyong paghahanap Marjorie ng katotohanan.
   Berto paki-approved para bahala na si Marjorie ang magsuri kung mali or tama ang sinabi ko.
   Salamat,
   Mang Estong

 4. Typical non-Catholic/Born Again always questioning Catholic doctrines but swallowing everything, even the lies, that their pastors/ministers say, even if they don’t do their own research.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s