4 comments on “Tanong ng isang Reader (George)

  1. tama.. pag may ibang sektang dumodoktrina saken, tanong ko ‘kaanib ba kayo ng santo papa?’.. sasabihin nila ‘oo’ .. pero taliwas nman ang itinuturo..kesyo walang purgatoryo,walang mga santo.. sasabihing kaanib sila pero ang ipinapangaral eh lihis sa ipinapangaral mismo ng Inang Simbahan.. madaling hanapin ang true faith.. kung alam lang sana nila ang dapat gamitin sa paghahanap.. wouldn’t be easier if ang itatanong nila sa self nila “SAAN at KANINO niya itinatag ang kanyang simbahan/iglesia/bato?” .. makabasa lang ng salitang ‘born-again’ or.. iglesia..or baptist sa bible.. nagsipagTATAG na sila ng kanya kanya bato ayon sa sariling interpretasyon ng kanilang human intellect.. your blog is really a great help.. irerecommend ko to sa mga friend ko. =) peace and grace.

  2. Thanks so much… Though sobrang tibay ng pananampalataya ko bilang katoliko, mas lalo itong napagtibay at natutunan ko ang pinaka magandang sagot regarding sa pangalan ng simbahan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s