One comment on “Naaawa sa blogger

  1. I appreciate all your ideas and opinions Bro… Roman Catholic Church is the true Church founded by Christ Himself. Of course, saan pa ba tayo papanig? sa simbahan na gawagawa lang tao o sa simbahan na gawa talaga ng Diyos? Basta puno na may maraming masasarap na bunga ay siya talaga ang babatohin….Ang pagbabato sa Catholic Church ay parang pagbabato na rin ng puno nito na walang iba kundi si Kristo…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s