5 comments on “Personal Relationship

 1. Perhaps the better thing to consider is an “authentic” relationship rather than merely “personal.”

  • I think both.

   Sa isip ng mga BA, ang “authentic” na relationship ay yung “personal” na nasa vertical dimension ng cross (God to man, man to God).

   Inaalis nila yung horizontal dimension (man to his neighbor).

   Salamat sa pagbisita sa aking blog..

 2. Tama ka doon bro. tila nakalimutan yata nila yung horizontal dimension. (man to his neighbor).

  Kaya nga ang pangalawa sa pinakamahalagang utos ay To love your neighbor as your self, ay dahil wala naman talagang nakakita pa sa Diyos.

  Papaano mo mamahalin ang Diyos kung di mo pa ito nakikita. Eh di kung ano yung ginawa mo sa iyong kapwa ay siya naring ginawa sa kanya.

  Ang pag-ibig ang tunay na relasyon natin sa Diyos. Kung wala tayo nito, wala rin tayong relasyon sa kanya. Sapagkat ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig. Si Cristo ang pag-ibig ng Diyos na inalay niya para sa atin, at para maligtas tayo sa kapahamakang dapat para sa atin, dahil sa ating mga kasalanan

  Kaya’t ang tatlong ito’y nananatili: ang pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig, ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. 1 Cor. 13:13

  God always bless you bro. Berto.

  • Linawin ko lang yung sinabi ko. Iniibig natin ang Diyos dahil sa siya ang unang umibig sa atin. At naramdaman natin ito sa pamamagitan ng mga biyayang ipinagkakaloob niya sa atin. Pero papaano natin masusuklian ang pag-ibig na yun? Ang ibigin ang ating kapawa gaya ng pag-ibig natin sa ating sarili…

 3. Romans 10:9New International Version (NIV)

  If you declare with your mouth, “Jesus is Lord,” and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s