One comment on “MP3 Bible

  1. ang masaklap pa, may mga taong inaakalang libro ng magic spells ang Biblia na para bang kaya mong simutin ang secrets of the physical and mystical universe sa bawat verse nito. To the point na kinalimutan ang pagiging spiritual at moral teacher ng Biblia.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s