151 comments on “Ang Sampung Utos ng Diyos, Binago?

 1. Sus, nagpapalusot pa eh.

  “Huwag kang gagawa ng imahen ng anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa, o nasa tubig upang sambahin. Huwag mo silang yuyukuran ni sasambahin sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay mapanibughuing Diyos. Ang kasalanan ng mga magulang ay sinisingil ko sa kanilang mga anak hanggang sa ikatlo at ikaapat na salinlahi. 6 Ngunit ipinadarama ko ang aking pag-ibig sa libu-libong salinlahi ng mga umiibig sa akin at tumutupad sa aking mga kautusan.

  Ang tanong.. niluluhuran ba? Sinasamba ba ng katoliko ang mga rebulto? Pinagproprusisyon ba? Pinagpipiyesta ba? pinapasan dahil hindi makalakad?

  Jeremias 10:4-5
  Kanilang ginagayakan ng pilak at ng ginto; kanilang ikinakapit ng mga pako at ng mga pamukpok, upang huwag makilos.

  Sila’y gaya ng puno ng palma, na binilog, at hindi nagsasalita: kinakailangang pasanin, sapagka’t hindi makalakad. Huwag ninyong katakutan ang mga yaon, sapagka’t hindi makagagawa ng kasamaan, ni wala ring magagawang mabuti.

  • [Sus, nagpapalusot pa eh. Ang tanong.. niluluhuran ba? Sinasamba ba ng katoliko ang mga rebulto? Pinagproprusisyon ba? Pinagpipiyesta ba? pinapasan dahil hindi makalakad?]

   Paulit-ulit-ulit-ulit-ulit-ulit. Palusot daw. Di lang naintindihan. O malamang hindi binasa.

   E yang quoted verse mo, yan din yung nasa article eh:

   “Huwag kang gagawa ng imahen ng anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa, o nasa tubig upang sambahin. Huwag mo silang yuyukuran ni sasambahin sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay mapanibughuing Diyos. Ang kasalanan ng mga magulang ay sinisingil ko sa kanilang mga anak hanggang sa ikatlo at ikaapat na salinlahi. 6 Ngunit ipinadarama ko ang aking pag-ibig sa libu-libong salinlahi ng mga umiibig sa akin at tumutupad sa aking mga kautusan.
   Halata yung mga nagtatanong na hindi nagbabasa.

   Nasa article na ang sagot, nagtanong pa…

   Di ka na sana magtatanong kung nagbasa ka talaga

   Baligtarin natin ang sitwasyon:

   Lahat ba ng nakaluhod sumasamba? Pag pinagpuprusisyon ba ibig sabihin sinasamba? Prusisyon, dahil walang prusisyon ang mga Prostestante, nangangahulugan ba na hindi sila sumasamba sa Diyos? Pinagpipiyesta, dahil wala bang piyesta ng mga Protestante nangangahulugan na hindi nila sinasamba ang Diyos? Pinapasan, DAHIL HINDI PINAPASAN NG MGA PROTESTANTE ANG DIYOS NANGANGAHULUGAN BA NA HINDI NILA SINASAMBA ANG DIYOS?

   Ang luhod, prusisyon, piyesta at pasan ba ang batayan mo ng pagsamba? Kung oo GINAGAWA MO BA ANG LAHAT NG YAN SA DIYOS?

   Basa-basa din pag may time.

 2. Huwag masyadong pagtalunan ang sampung utos.
  Sapagkat hindi sa lahat nang ito nakabatay ang kaligtasan nang tao.
  Kung sa sampung utos nakabatay ang kaligtasan nang tao…
  ano pa ang halaga nang sakripisyo nang Panginoong Hesus sa Kalbaryo?
  Simple ang pagsunod sa 10 ay kabanalan sapagkat Banal ang nag utos… Ang Diyos.
  Subalit may ginawa pa ang Panginoon Diyos pagkatapos na maibigay ang 10 utos.
  Ito yun… ang umibig at ibuwis ang sariling buhay dahil sa pag ibig sa atin.
  kaya ang pinaka tanong…
  Sa lahat nang ginawa mo… UMIBIG KA BA?

  • May article ako para diyan. Kung ano nga bang papel ng Sampung Utos sa kaligtasan ng tao at kung anong relasyon nito sa Sakripisyong ginawa ng Panginoong Jesus. .Pakihintay lang.

  • Para maging Anak ng Diyos.. sundin na ang lahat ng kalooban ng Diyos. Di naman pwede na sabihin mo s tao na “piliin mo lng ang gusto mong sundin,, ung ayaw mo, ok lng”.

 3. kaya dapat walang relihiyon isa itong lason,balakid,cancer ito ang nakakapag buklod buklod sa mga tao… dahil sa lasong relihiyon ang nasa bibiliya ini-iba iba ang interpretasyon lahat magagaling lahat sila ay tama… ang relihiyon kayat nagkakarun ng patayan giyera at kung anu anu pa…. dahil sa relihiyon ang daming nag lilinis linisan nag dudunung dunungan.. sasabihin sa iba mali ang kanilang pagkakaintindi at sila lang ang tama… saganang akin lang…. mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng pagmamahal mo sayong sarili… sundin mo ang batas.. magbayad ng buwis ng saganun makatulong sa mga tao… tulungan ang GOBYERNO…. ang maging isang mapagmahal sa kanyang kapwa at sa bayan,… ay kalulugdan ng DIYOS…..sapagkat ang mga sekta at relihiyon dito satin hinde nagbabayad ng buwis… sila pa ang nghihingi sa gobyerno…

 4. Masama ang relihiyon? huh!
  Read the book of James it’s short
  I believe part of it speaks about true religion if I am not making a mistake 🙂

 5. Mr. Robertson Poblete, nakita q ang blog mo, ikaw tlg gmwa ng lahat dito? cool effort!
  please do respond here…

  can you please make a comentary regarding this?

  i wana know your view/s about this…

  please be patient and start in 1:00 and double your focus in 7:20min onwards! it talks about a lot of this blog of yours 🙂 and cut it in 12:52

  and please hold your bible and double check every verses that’ll be thrown (just to make sure).

  and please open your mind and heart while listening here:
  please remember this “ALL COMMUNICATION PROBLEMS ARE DUE TO THE REASON THAT WE DO NOT LISTEN TO UNDERSTAND, WE LISTEN ONLY TO REPLY”

  God bless 🙂

  • Karamihan ng punto nagawan ko na ng article…

   Di ko na uulitin..pakibasa na lang yung mga article:

   https://pilipinongkatoliko.wordpress.com/2013/02/07/pamamagitan-ng-mga-santo/

   https://pilipinongkatoliko.wordpress.com/2012/10/24/pag-may-imahen-idolater-agad/

   https://pilipinongkatoliko.wordpress.com/2012/10/21/sina-lorenzo-at-pedro-ginawang-santo/

   https://pilipinongkatoliko.wordpress.com/2013/07/26/si-jesus-ang-nag-iisang-tagapagligtas/

   https://pilipinongkatoliko.wordpress.com/2012/10/16/ang-pagtitig-ng-isang-protestante-sa-larawan-ni-cristo/

   https://pilipinongkatoliko.wordpress.com/2013/07/19/mensahe-ng-isang-bisayang-texter/

   https://pilipinongkatoliko.wordpress.com/2013/06/15/hail-mary-unang-bahagi/

   Excerpt mula sa article kong “Hail Mary”, tungkol sa sinasabi ni Pastor Ed Lapiz na “babaeng nagmagaling habang nangangaral ang Panginoong Jesu-Cristo” (na parang gustong palabasin na hindi mapalad ang Birheng Maria)….

   Minsan sabi ng kaibigan kong Born Again, MAS mapalad daw siya sa Birhen Maria.

   Bakit? Kasi daw, “Habang nagsasalita si Jesus, may isang babaing sumigaw mula sa karamihan, “Mapalad ang babaing nagbuntis at nag-alaga sa iyo.” Ngunit sumagot siya, “Higit na mapalad ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito!” (Lucas 11:27,28)

   Ibig daw sabihin, hindi daw mapalad ang Birheng Maria kasi siya ang nagdalantao at nagalaga sa Panginoong Jesus. Siya daw ay higit na mapalad kesa sa Mahal na Birhen dahil nakikinig daw siya at tumutupad sa salita ng Diyos.

   Kalabisan ang claim na ito.

   Kasi…

   Wala namang sinabi ang Panginoon na hindi mapalad ang babaeng nagdalantao at nag-alaga sa kanya. Ang sinabi niya, higit na mapalad ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito.

   Ibig sabihin, mapalad ang Birheng Maria dahil siya ang nagdalantao at nag-alaga sa Panginoong Jesus ngunit higit na mapalad siya dahil nakinig siya sa salita ng Diyos at tinupad niya ito.

   “And Mary said: Behold the handmaid of the Lord; be it done to me according to thy word.” – Luke 1:38

   Tumugon ang Mahal na Birhen ng buong pusong pagsunod sa kalooban ng Diyos matapos sabihin sa kanya ng Anghel Gabriel ang Mensahe ng Diyos para sa kanya.

   Tungkol kina San Pedro at Cornelio…

   Sinalubong ni Cornelio si Pedro, nagpatirapa sa harap nito at sinamba. Ngunit sinabi ni Pedro, “Tumayo kayo, ako’y tao ring tulad ninyo.” (Gawa 10:25,26)

   Kay San Juan at sa Anghel…

   Akong si Juan ang nakarinig at nakakita sa lahat ng ito. Matapos kong marinig at makita ang lahat, ako’y nagpatirapa sa paanan ng anghel na nagpakita sa akin ng mga ito upang siya’y sambahin. Ngunit sinabi niya, “Huwag! Ako ma’y alipin ding tulad mo, at tulad din ng iyong mga kapatid na propeta at ng lahat ng sumusunod sa mga salita sa aklat na ito. Ang Diyos ang sambahin mo!” (Pahayag 22:8)

   Pansinin ang mga katagang…

   “Nagpatirapa sa harap nito AT SUMAMBA” at “Nagpatirapa sa paanan ng anghel..UPANG siya’y SAMBAHANIN”.

   Hindi lahat ng nagpapatirapa ay sumasamba…

   Pumunta nga si Batsheba sa silid ng hari. Ang hari noon ay matandang-matanda na at si Abisag, ang dalagang taga-Sunem ang nag-aalaga sa kanya. Yumuko si Batsheba at nagpatirapa sa harapan ng hari. “Anong kailangan mo?” tanong ng hari. (1Hari 1:15)

   Mapapansin na hindi sinabi ni Haring David kay Batsheba na tumayo dahil ang pagpapatirapa ay pagsamba. Ang isinagot niya, “Anong kailangan mo?”.

   Ang pagkakaiba ng 1Hari 1:15 sa Gawa 10:25,26 at Pahayag 22:8, nagpatirapa si Cornelio kay San Pedro at sumamba (Gawa 10:25,26), nagpatirapa si San Juan sa Anghel upang sumamba (Pahayag 22:8). Si Batsheba, nagpatirapa…lang…bilang pagpupugay at paggalang sa hari.

   Confusing? Sa Katoliko, hindi kasi alam ng Simbahan kung ano ang pagkakaiba ng Latria, Hyperdulia at Dulia. Sa Protestante, oo. Hindi nila madistinguish which is which.

   Pero hindi ko din naman itatanggi na may mga Katoliko na confused din…di masyadong educated sa pananamapalatayang meron sila.

   Ang issue ng pagluhod ay pareho lang ng pumapalakpak, sumasayaw, humahagulgol kakaiyak tuwing Sunday Worship Service, sinasabi ng mga pastor na hindi lahat ng “christian” na gumagawa nito e totoong sumasamba. Sila na rin naman ang nagsasabi na ang pagsamba ay ang paggiging priority ng Diyos sa buhay ng tao. Double standard ang ginagamit, iba sa “christians”, iba sa Katoliko.

   “ALL COMMUNICATION PROBLEMS ARE DUE TO THE REASON THAT WE DO NOT LISTEN TO UNDERSTAND, WE LISTEN ONLY TO REPLY”

   Pinalaki ako sa turo na kagaya ng kay Pastor Ed Lapiz. Naiintindihan ko ang sinasabi niya. Ang tanong, naiinitindihan mo ba ang paliwanag ko? Namin? Binasa mo ba talaga ang article ko to understand or only to reply?

   Yan ang problema minsan sa mga “christians”, they are too eager to explain sa mg Catholic, but not too eager to listen to our explanations. Bago pa man magbuka ng bibig ang Katoliko para magpaliwanag natawag na siyang idolater. So, kanino bagay yang quotation na iyan? Sa akin o sa mga “christians”?

  • At oo nga pala, sa pagkakatanda ko narinig ko na yata yan noon sa 702 DZAS when I was still a “christian”.

   At marami pang ibang audio ng kanyang preachings ang narinig ko na. Saka yung kay Pastor Jurem Ramos (ewan ko kung tama spelling ng pangalan), yung dating Sheperd’s Voice, na pinalitan at ginawang Sheperd’s Call (siguro dahil magkapangalan sila nung kay Bo Sanchez na Sheperd’s Voice) kaya ang masasabi ko, hindi na bago sa akin yang nasa audio/video na iyan.

   Silang dalawa ang inaabang-abangan ko noon sa DZAS every weekdays. Pati yung Papuri Radio pag Sabado…

  • swear it Rob! hear me now! listen! finish d post of EXODUS 15:18!
   there is mor beyond 12:52min. jus heard a lot mor! i guess the 1:00min to 12:52 is just an intro… there is mor beyond that! finish the whole video… i also want to hear how u respond on this vid!

 6. hey rob, just saw this a while ago…

  You are the only Bible some people will read, the bible should reflect ON your life, right? The way you speak, move, oh, the way you live!

  ”Kapag nagre-relax ako nagpa-pipe/cigar smoking ako habang umiinom ng matapang na kape o tsaa kasabay ng pakikinig ng classical music”

  Romans 12:1-2 says:
  Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God’s mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God—this is your true and proper worship.
  2. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God’s will is—his good, pleasing and perfect will.

  “Kapag nagre-relax ako nagpa-pipe/cigar smoking”

  again “to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God”

  i know that you know that our life is the temple of the Holy Spirit…

  • You care about may cigar and pipe smoking and coffe drinking? Pero bakit hindi mo pinakikialaman ang vegetable salad at shawarma?

   Alam mo, inilagay ko talaga yan diyan para lumabas yung mga holier-than-thou attitude ng mga nagkokomento.

   Simple lang ang sinusunod ko…Love God and love your neighbor.

   By God’s grace, nagsusumikap akong mahalin siya sa lahat ng aspeto ng buhay ko. Kung mag-smoke ako ng tabako may agrabyado ba akong kapwa? Wala kasi akong nakita sa verse na ibinigay mo na KASALANAN ANG MAG-SMOKE NG CIGAR. At wala din akong alam na sinasabi sa Biblia na KASALANAN ANG UMINOM NG KAPE.

   Kung health reasons and sinasabi mo…nakaka-cancer ba kung twice a week ako magsmoke ng cigar? Sa pag-aaral 3 cigars a day ang nakaka-cancer, so kung twice a week hindi.

   Kung sa tingin ng isang tao e mas banal siya dahil hindi siya umiinom ng kape, alak, o nagpapausok ng tabako, i don’t care. Wala akong pakialam kung may magsabi sa akin na hindi ako banal. Na mas banal siya sa akin.

   Accountable ako sa Diyos at sa mga taong iniligay niya para mamuno sa akin.

  • i just have this traumatic xperience with cigars. ha! ha!

   dats when im … ahm… hmmm…. ohh! grade 3,

   i took one… one sip and thats all, my first and last…

   hope you got me… 🙂

  • Yup. Gets ko.

   Salamat nga pala dito ha…

   You are the only Bible some people will read, the bible should reflect ON your life, right? The way you speak, move, oh, the way you live!

  • so… it came…. i hate cigars…
   and im telling you that 🙂

   and its you…
   ….—–Kung sa tingin ng isang tao e mas banal siya dahil hindi siya umiinom ng kape, alak, o nagpapausok ng tabako, i don’t care.

   i dont think that i am Holy…
   im just processing my self, desiring Jesus and only Jesus in my life…
   i may fail often, sumtimes or what… but God’s grace is sufficient…

   i am not holy…
   maybe we can say that… … … we sin differently…

   i love coffee 🙂

  • No problem with that.

   I love coffee too. Wag mo lang sasamahan ng cake. I hate the combination. I hate sweets. Haha! No, not you. I mean, foods.

 7. ok, so kuya robert para sayo, i wna hear this from you, ung pagluhod sa saints?
  is it right or is it wrong?
  what is it… if its not a form of worship… what is it for those people who bow their knees?

  why people bow their knees before saints? do they have the same reason like you?

  • Ulit ulit ulit ulit ulit ulit….

   Sabi ko pakibasa ang article…isang bagay din na problema yan sa mga “christians”…sinagot na ulit ulit ulit ulit pa.

   Nagbigay na ako ng link. Pakibasa ang mga article.

 8. what i just said is “i wna hear this from you”

  a specific answer to a specific question, directly, Accurate, brief and concise.

  thats what i wanted and thats all…

  from you… not them

  • thats all i wanted… from you, from your fingers on keyboard… your personal views after all will satisfy this post

 9. Ayoko. Basahin mo ang articles. Sinagot ko na eh, papaulit mo na naman.

  Pakibasa mo rin yung nakasulat sa gilid, ganito ang sabi ko:

  Kapag tinatanong ako, “Bakit ?” gustong gusto kong sagutin kaso andaming kailangang sabihin.
  (Idagdag pa yung follow-up questions na pabago-bago ng topic kaya hindi ko matapos tapos ang paliwanag ko)

  Kaya binuo ko itong blog na ito.

  Hindi ko binuo ang blog na ito just to satisfy YOU or anyone na gustong makipagdebate sa blog na ito.

  • its not, i jus wana hear the answer to those questions, after all this is your blog…

   this is yours,

   everything is happening within this blog…

   and im asking for your views… your views, your own understanding… share… im asking about your blog… and again the whole page is yours…

   i dont think you are the kind of person who answer questions with urls…

   no matter how long ur answer will be… still, its yours…

   >”Kapag tinatanong ako, “Bakit ?” gustong gusto kong sagutin kaso andaming kailangang sabihin.

   “accurate, concise, direct, brief”

   >(Idagdag pa yung follow-up questions na pabago-bago ng topic kaya hindi ko matapos tapos ang paliwanag ko)

   sweet love is sweet…

  • [and im asking for your views… your views, your own understanding… share… im asking about your blog… and again the whole page is yours…]

   Yung mga link ng article na ibinigay ko..AKIN YUN. Those are MY VIEWS. Ano pang hinahanap mo? Sinagot KO na nga sa mga ARTICLES KO.

   Umiinom ka ba ng Royal? Kulit mo eh.

  • hey! hey! hey! im watching 😛

   thanks Exo!
   pretty are your questions….

   and Rob, pretty is your answer too…
   but im a bit lazy reading articles (-.-)

   i wud wish of one day to read those…
   both of you looks interesting…

  • Sweet Love, unfair naman kasi. Gumagawa ako ng articles na pinag-iisipan ko ng matagal, tina-type, at pinopost tapos hindi babasahin tapos magtatanong ng paulit-ulit ng mga tanong na nasagot na doon sa article na ginawa ko.

   Kung ayaw basahin ang articles, pakialam ko. Pero wag akong pipilitin na sagutin ULIT yung mga tanong na nasagot na.

 10. how about this

  ISAIAS 44:9-20

  9Walang kuwentang tao ang mga gumagawa ng rebulto, at walang kabuluhan ang mga diyus-diyosang kanilang pinahahalagahan. Mga bulag at hangal ang sumasamba sa mga ito, kaya sila’y mapapahiya. 10Walang idudulot na mabuti ang paggawa ng mga rebulto para sambahin. 11Tandaan ninyo, ang sumasamba sa mga ito ay mapapahiya lamang. Ang mga gumagawa nito’y tao lamang, kaya’t magsama-sama man sila at ako’y harapin, sila’y matatakot at mapapahiya rin. 12Ang panday ay kumukuha ng isang pirasong bakal at inilalagay ito sa apoy. Pagkatapos ay pinupukpok niya ito sa pamamagitan ng kanyang malakas na bisig hanggang sa magkahugis. Sa paggawa nito, siya ay nauuhaw, nagugutom at napapagod. 13Ang karpintero naman ay kumukuha ng isang pirasong kahoy. Ginuguhitan niya ito ng anyong tao, saka inuukit hanggang sa mayari ang isang magandang imahen. Pagkatapos, ilalagay niya ito sa kanyang bahay. 14Pumipili siya at pumuputol ng isang matigas na kahoy sa gubat tulad ng sedar, ensina at sipres. Maaari din siyang magtanim ng laurel at ito ay hintaying lumaki habang dinidilig ng ulan. 15Ang kaputol na kahoy nito ay ginagawang panggatong at ang kaputol naman ay ginagawang diyus-diyosan. Ang isang piraso ay iginagatong para magbigay ng init sa kanya at para igatong sa pagluluto. Ang isang piraso ay ginagawang rebulto para sambahin. 16Ang ibang piraso ng kahoy ay ginagawang panggatong. Dito siya nag-iihaw ng karne at nasisiyahan siyang kumain nito. Kung nadarama niya ang init ng apoy ay nasasabi niya ang ganito: “Salamat at hindi na ako giniginaw!” 17Ang natirang kahoy ay ginagawa nga niyang diyos na kanyang niluluhuran at sinasamba. Dumadalangin siya sa rebulto, “Iligtas mo ako sapagkat ikaw ang aking diyos!” 18Ang mga taong gayon ay mga mangmang at hindi inuunawa ang kanilang ginagawa. Tinakpan nila ang kanilang mga mata at sinarhan ang isipan sa katotohanan. 19Hindi na nila naisip na ang kaputol ng ginawa nilang rebulto ay ginamit na panggatong sa pagluluto ng tinapay at karneng kanilang kinain. Hindi man lamang nila itinanong sa kanilang sarili kung hindi kaya karumal-dumal ang sumamba sa isang pirasong kahoy. 20Ang mga gumagawa nito’y parang kumakain ng abo. Lubusan na siyang nailigaw ng kanyang maling paniniwala at mahirap nang ituwid. At hindi siya papayag na ang rebultong hawak niya ay hindi mga diyos.

  • Ang totoo, nakakapagod magpaliwanag ng paulit-ulit. Hindi ko alam kung hindi naintindihan ang paliwanag o sadyang hindi binasa ang article. Pero sige, sasagutin ko pa rin.

   (how about this

   ISAIAS 44:9-20

   9Walang kuwentang tao ang mga gumagawa ng rebulto, at walang kabuluhan ang mga diyus-diyosang kanilang pinahahalagahan. Mga bulag at hangal ang sumasamba sa mga ito, kaya sila’y mapapahiya. 10Walang idudulot na mabuti ang paggawa ng mga rebulto para sambahin.

   11Tandaan ninyo, ang sumasamba sa mga ito ay mapapahiya lamang. Ang mga gumagawa nito’y tao lamang, kaya’t magsama-sama man sila at ako’y harapin, sila’y matatakot at mapapahiya rin. 12Ang panday ay kumukuha ng isang pirasong bakal at inilalagay ito sa apoy. Pagkatapos ay pinupukpok niya ito sa pamamagitan ng kanyang malakas na bisig hanggang sa magkahugis. Sa paggawa nito, siya ay nauuhaw, nagugutom at napapagod. 13Ang karpintero naman ay kumukuha ng isang pirasong kahoy. Ginuguhitan niya ito ng anyong tao, saka inuukit hanggang sa mayari ang isang magandang imahen. Pagkatapos, ilalagay niya ito sa kanyang bahay. 14Pumipili siya at pumuputol ng isang matigas na kahoy sa gubat tulad ng sedar, ensina at sipres. Maaari din siyang magtanim ng laurel at ito ay hintaying lumaki habang dinidilig ng ulan.

   15Ang kaputol na kahoy nito ay ginagawang panggatong at ang kaputol naman ay ginagawang diyus-diyosan. Ang isang piraso ay iginagatong para magbigay ng init sa kanya at para igatong sa pagluluto. Ang isang piraso ay ginagawang rebulto para sambahin. 16Ang ibang piraso ng kahoy ay ginagawang panggatong. Dito siya nag-iihaw ng karne at nasisiyahan siyang kumain nito. Kung nadarama niya ang init ng apoy ay nasasabi niya ang ganito: “Salamat at hindi na ako giniginaw!” 17Ang natirang kahoy ay ginagawa nga niyang diyos na kanyang niluluhuran at sinasamba. Dumadalangin siya sa rebulto, “Iligtas mo ako sapagkat ikaw ang aking diyos!” 18Ang mga taong gayon ay mga mangmang at hindi inuunawa ang kanilang ginagawa. Tinakpan nila ang kanilang mga mata at sinarhan ang isipan sa katotohanan. 19Hindi na nila naisip na ang kaputol ng ginawa nilang rebulto ay ginamit na panggatong sa pagluluto ng tinapay at karneng kanilang kinain. Hindi man lamang nila itinanong sa kanilang sarili kung hindi kaya karumal-dumal ang sumamba sa isang pirasong kahoy. 20Ang mga gumagawa nito’y parang kumakain ng abo. Lubusan na siyang nailigaw ng kanyang maling paniniwala at mahirap nang ituwid. At hindi siya papayag na ang rebultong hawak niya ay hindi mga diyos.)

   Ito mismong mga talatang ibinigay ninyo ang nagpapakita na ang mga nagsasabing ipinagbawal ng Diyos ang imahen ang nagpapakitang mali ang inaakala nila.

   Ang Isaias 44:9-20 na mismo (lalo ang talatang 10) ang nagpapakita na hangal ang gumagawa ng imahen para sambahin ito.

   Kung ipipilit ng sinuman na ang Isaias 44:9-20 ay nagpapakita na ipinagbabawal ng Diyos ang paggawa ng imahen, na kahangalan ang paggawa ng ng imahen, malamang gusto niya ring sabihin na hangal ang Diyos na nagpagawa ng imahen ng Tansong Ahas kay Moises.

   Uulitin ko lang po, baka kasi hindi ninyo nabasa sa article sa itaas na ang ipinagbawal ng Diyos ay idolatry (pagsamba sa diyus-diyosan) at hindi imahen.

   Kaya nga ginamit sa Isaias 44:9-20 ang salitang “diyus-diyosan” kasi hindi naman yun totoong Diyos (tulad ng baril-barilan, na hindi totoong baril), yun ay kahoy na ginawang rebulto at ipinagpalagay ng gumawa na “diyos” at kanyang sinamba. Kaya mapapansin na sinabi ng gumawa, “Iligtas mo ako sapagkat ikaw ang aking diyos!”.

   Wala akong narinig na turo ng Simbahang Katoliko na ang mga rebulto ay diyos. Na ito ay dapat sambahin. Ipinipilit lang yun ng mga nanunuligsa. Isang patunay na ang kabaligtaran ang itinuturo ng Simbahan ay ang Sampung Utos mismo na nakapaskil sa labas ng mga simbahan.

   Unang utos, Ako ang Panginoon mong Diyos. Huwag kang magkakaroon ng ibang diyos maliban sa akin

   Sabi sa Aklat ni Propeta Isaias…

   At hindi siya papayag na ang rebultong hawak niya ay hindi mga diyos

   E paulit ulit na ngang sinasabi ng Simbahan (mga Katoliko) na hindi mga diyos ang mga rebulto na meron ang mga Katoliko.

   Sino ang hindi pumapayag na ang rebulto ng mga Katoliko ay hindi mga diyos? Na paulit ulit na ipinipilit na ito ay mga diyos?

   Mga Protestante.

 11. Pingback: Diyus-diyosan na naman | PILIPINONG KATOLIKO

 12. alam mo kasi..masyado mong binigigyan ng interpretasyon ang simpleng talata sa bibliya…eh bakit kasi hindi inilagay na idolatry yan..kasi halata nman na ang tinutukoy talaga ay pag gawa ng imahe..kasi mali naman talaga..at kahit anung gawin mo talgang uulitin tanungin yan kasi napakasimple na intindihin pinapalalim mo pa.

  [(Deu 5:8) Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan na kawangis ng anomang anyong nasa itaas sa langit, o ng nasa ibaba sa lupa, o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa]

  pansinin mo to diba sabi huwag gagawa ng anunmang imahe..diba malinaw naman na kahit anung mukha o hugis pa yan maging ang itsura ng Diyos ay kasali na diyan..pwera na lang kung may sarili kang depinisyon mo ng tinutukoy na imahe diyan..

  Yan nga sinasabi mo na wala kang narinig na sinabi ng katoliko na ang rebulto ay diyos..(malamang tama ka) wala nga sinasabi pero sa isip at gawa ng mga katoliko (mga pagsamba at paghiling mga papunas-punas ng panyo pag halik sa rebulto) tama ba yan?..

  (Deu 5:9)Huwag mong yuyukuran sila o paglilingkuran man sila: sapagka’t akong Panginoon mong Dios ay mapanibughuing Dios, na aking dinadalaw ang kasamaan ng mga magulang sa mga anak, sa ikatlo at sa ikaapat na salin ng nangapopoot sa akin..

  Ano ginagawa ng katoliko??diba niyuyukuran..hinahalikan..inaalsa/binubuhat..pinaglilinkuran..kinakausap..iniiyakan..hayyyy naku..naiintindihan naman kita siyempre pinipilit mong bigyan ng sariling interpretasyon ang mga nkasulat pero napapalayo na ito sa tunay na sinasabi..

 13. Typical born-again holier than thou anti-catholic christians: lazy, unfair, hard to understand and easily judgmental.

 14. [alam mo kasi..masyado mong binigigyan ng interpretasyon ang simpleng talata sa bibliya…eh bakit kasi hindi inilagay na idolatry yan..kasi halata nman na ang tinutukoy talaga ay pag gawa ng imahe..kasi mali naman talaga..at kahit anung gawin mo talgang uulitin tanungin yan kasi napakasimple na intindihin pinapalalim mo pa.]

  Mababaw ka? Kaya pala.

  Simple ang nakasulat sa talatang binigay mo di ba? (Isaias 44:9-20) Nilagyan ko ng emphasis. Tinawag niyang diyos at sinamba niya ang imahen na ginawa niya.

  Hindi talaga ilalagay na “idolatry” diyan kasi Tagalog version ng Bible ang gamit mo. Pagsamba sa diyus-diyosan ang ginamit dahil yun ang kahulugan ng idolatry sa wikang Filipino. Wag kang maghahanap ng English word sa Tagalog translation ng Bible.

  [[(Deu 5:8) Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan na kawangis ng anomang anyong nasa itaas sa langit, o ng nasa ibaba sa lupa, o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa]

  pansinin mo to diba sabi huwag gagawa ng anunmang imahe..diba malinaw naman na kahit anung mukha o hugis pa yan maging ang itsura ng Diyos ay kasali na diyan..pwera na lang kung may sarili kang depinisyon mo ng tinutukoy na imahe diyan..]

  Yan ang problema, pinutol mo ang talata.

  Buuin natin…

  Deut. 5:8-9 ‘Huwag kang gagawa ng diyus-diyosang imahen ng anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa, o nasa tubig upang sambahin. Huwag mo silang yuyukuran ni sasambahin sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay mapanibughuing Diyos. Ang kasalanan ng mga magulang ay sinisingil ko sa kanilang mga anak hanggang sa ikatlo at ikaapat na salinlahi

  Ipinagbawal ng Diyos ang paggawa ng imahen para sambahin. Tulad lang yan ng nakasulat sa Isaias 44:10 na ibinigay mo.

  Sure ka na kahit anong mukha o hugis kasali sa ipinagbawal ng DIyos? Paano ito?

  Mga Bilang 21:8-9 “Gumawa ka ng isang ahas na tanso. Ilagay mo iyon sa dulo ng isang mahabang kahoy. Sinumang natuklaw ng ahas at tumingin doon ay hindi mamamatay.” Ganoon nga ang ginawa ni Moises. Kaya lahat ng natuklaw ng ahas ay tumitingin sa ahas na tanso at hindi nga namamatay.?

  Pinagawa ng Diyos ng ahas na tanso si Moises. Kung bawal ang paggawa ng imahen kahit anong mukha o hugis, bakit nagpagawa ang Diyos kay Moises ng tansong ahas?

  Kasi idolatry ang ipinagbabawal. Hindi imahen.

  [Yan nga sinasabi mo na wala kang narinig na sinabi ng katoliko na ang rebulto ay diyos..(malamang tama ka) wala nga sinasabi pero sa isip at gawa ng mga katoliko (mga pagsamba at paghiling mga papunas-punas ng panyo pag halik sa rebulto) tama ba yan?..

  (Deu 5:9)Huwag mong yuyukuran sila o paglilingkuran man sila: sapagka’t akong Panginoon mong Dios ay mapanibughuing Dios, na aking dinadalaw ang kasamaan ng mga magulang sa mga anak, sa ikatlo at sa ikaapat na salin ng nangapopoot sa akin..

  Ano ginagawa ng katoliko??diba niyuyukuran..hinahalikan..inaalsa/binubuhat..pinaglilinkuran..kinakausap..iniiyakan..hayyyy naku..naiintindihan naman kita siyempre pinipilit mong bigyan ng sariling interpretasyon ang mga nkasulat pero napapalayo na ito sa tunay na sinasabi..]

  Wow ha. Bukod sa holier than thou, all knowing ka pa. Alam mo ang puso at isip ng lahat ng mga Katoliko? Ako nagpupunas at humahalik sa imahen pero sigurado ako na hindi ko sinasamba ang mga imahen.

  “Huwag kayong humatol, nang kayo’y di hatulan. Sapagkat hahatulan kayo ng Diyos ayon sa paghatol ninyo sa iba, at susukatin kayo ayon sa panukat na ginagamit ninyo sa iba. Bakit mo pinapansin ang puwing sa mata ng iyong kapatid ngunit hindi mo pinapansin ang trosong nasa iyong mata? 4Paano mong masasabi sa iyong kapatid, ‘Halika’t aalisin ko ang puwing mo,’ gayong troso ang nasa mata mo? Mapagkunwari! Alisin mo muna ang trosong nasa iyong mata at sa gayon, makakakita kang mabuti at maaalis mo ang puwing ng iyong kapatid. (Mateo 7:1-5)

  Kung gusto mo humusga sa lahat ng mga Katoliko, bahala ka. Ako wala ako sa posisyong humusga kung sino ang tunay na sumasamba o hindi. Tanging ang sinasamba lang (ang Diyos) ang may karapatang magsabi kung sino ang idolater o hindi.

  Matanong nga kita. Kung kasama ang paghalik at pagbuhat sa batayan mo ng pagsamba, pano mo hinahalikan at binubuhat ang Diyos bilang pagsamba? Kung hindi ka humahalik at hindi mo siya binubuhat masasabi bang hindi ka sumasamba sa kanya?

  Saka tama talaga ako, walang sinasabi ang Simbahang Katoliko na mga diyos ang mag imahen…

  The sacred image, the liturgical icon, principally represents Christ. It cannot represent the invisible and incomprehensible God, but the incarnation of the Son of God has ushered in a new “economy” of images:

  Previously God, who has neither a body nor a face, absolutely could not be represented by an image. But now that he has made himself visible in the flesh and has lived with men, I can make an image of what I have seen of God . . . and contemplate the glory of the Lord, his face unveiled. (Catechism of the Catholic Church #1159)

  “The beauty of the images moves me to contemplation, as a meadow delights the eyes and subtly infuses the soul with the glory of God.” Similarly, the contemplation of sacred icons, united with meditation on the Word of God and the singing of liturgical hymns, enters into the harmony of the signs of celebration so that the mystery celebrated is imprinted in the heart’s memory and is then expressed in the new life of the faithful.” (Catechism of the Catholic Church #1162)

  Napaghahalu-halo mo yung issue ng paggawa ng imahen, pagkakaroon ng imahen at pagsamba sa imahen.

  Linawin mo muna sa sarili mo which is which. At linawin mo muna sa amin kung ano ang pagsamba at idolatry.

  Gaya nga ng sinabi mo, simple lang ang nakasulat sa Biblia.

  Ipinagbawal ang paggawa ng imahen para sambahan. Hindi imahen per se.

  Idolatry ang bawal, hindi images.

 15. Ang haba na pala ng diskusyon dito. Bukod pa as mahabang article. Any paniniwala ko rito ay yong tinuro as amin as Katesismo noong bata pa ako: ang mga rebulto ay di natin sinasamba. Vene-venerate lang. Parte na yan ng Catholic tradition e. Sino tayo para uliratin ang mga images name pininta sa Sistene Chapel bilang halimbawa? Napakatagal ng panahon nun. At tayo, saglit lang tayo Tito.

  • Mahaba talaga. Paulit ulit eh.

   Di ko malaman kung hindi maintindihan ang paliwanag o sadyang ayaw intindihin kaya inuulit ulit.

 16. Mateo 7:21-23

  21 ”Hindi lahat ng tumatawag sa akin, ‘Panginoon, Panginoon,’ ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga tao lamang na SUMUSUNOD sa KALOOBAN ng aking Ama na nasa langit.

  22 Sa Araw ng Paghuhukom marami ang magsasabi sa akin, ‘Panginoon, hindi po ba kami ay nagpahayag ng mensahe mula sa Diyos, nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga himala sa iyong pangalan?’

  23 Ngunit sasabihin ko sa kanila, ‘Hindi ko kayo nakikilala. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan.”

  Mikas 6:8

  8 Itinuro na niya sa iyo, kung ano ang mabuti. Ito ang nais ni Yahweh: Maging makatarungan ka sa lahat ng bagay, patuloy mong mahalin ang iyong kapwa, at buong PAGPAPAKUMBABANG SUMUNOD ka sa iyong Diyos.

  2 Corinto 4:3-4

  3 Kung may tabing pa ang Magandang Balitang ipinapahayag namin, ito’y natatabingan lamang para sa mga napapahamak. 4 Hindi sila sumasampalataya sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng diyos ng kasamaan sa daigdig na ito, upang hindi nila makita ang liwanag ng Magandang Balita tungkol sa kaluwalhatian ni Cristo na siyang larawan ng Diyos.

  2 Corinto 11:13-14

  13 Hindi sila tunay na apostol, kundi mga nandaraya lamang at nagkukunwaring mga apostol ni Cristo. 14 Hindi ito dapat pagtakhan sapagkat si Satanas man ay maaaring magkunwaring anghel ng kaliwanagan.

  1 Corinto 1:21

  21 Sapagkat ayon sa karunungan ng Diyos, hindi niya pinahintulutang siya’y makilala ng tao sa pamamagitan ng kanilang karunungan. Sa halip, minarapat niyang iligtas ang mga nagpapasakop sa kanya sa pamamagitan ng Magandang Balita na aming ipinapangaral, na sa tingin ng iba’y isang kahangalan.

  • Very well said…
   Amen!

   wag ng ipilit i-twist ang katotohanan…hindi tao ang may kagustuhan ng mga bagay na nasusulat DIYOS ang nag-utos..kaya tayo ay susunod… MALINAW ang mga nakasulat, pananagutan natin ang MALING TURO… 😦 GOD BLESS to all…

 17. Pingback: Pagluhod | PILIPINONG KATOLIKO

 18. Saan mo mababasa sa biblia ang CATHOLIC CHURCH? Kasi hindi naman catholic church ang relehiyon na itinuro ng panginoon para aniban.
  Saan mo mababasa sa bibliya na si jesus pnanganak ng dec. 25? Imbento rin ng mga katoliko yan.
  Saan mo sa bibliya mababasa na pwede binyagan ang mga sanggol, kasi pag hindi nabinyagan mapupunta daw sa limbo. Inamin mismo ng PAPA ninyo sa roma na si benedict XVI na hindi daw totoo ang limbo.
  Saan mo mababasa sa bibliya ang salitang purgatoryo? Kahit si jose riizal walang nabasang purgatoryo sa bibliya.
  Eh kung may mabasa akong bawal manigarilyo sa bibliya? Aminin mo na mali ka na?

  Sa bibliya hindi mahaba ang buhok ng panginoong hesus. Eh yungimhe ng hesus ninyo jan long hair. Nilalapastangan ninyo ang panginoon sa mga imahe ninyo.
  Ang liwanag ng mga kapilya ninyo sa dami ng ilaw at mga kandila, pero ang didilim ng mga aral sa inyo.

 19. Subukan mong makinig ng ANG DATING DAAN diyan mo mikukumpara ang tinuturo ng katoliko sa tamang relihiyon, hilaw ka pa sa pag iintindi ng bibliya kapatid. Napakaraming turo ang katoliko na imbento, kaya nga siguro nilayasan ng mga magulang mo yang paniniwala na yan eh. Dati akong katoliko, nagsuri ako, hinanap ko ang totoo.
  Sa bibliya walang bayad ang aral ng dios, sa katoliko lkinakalakal ang mga aral. Binyag, kumpil, kasal, padasal, etc. May bayad.
  Maghanap ka ng totoo kapatid.
  Napakarami ka pang dapat malaman pagdating sa pananampalataya. Kumbaga sa bunga bobot ka pa.
  Inaanyayahan kita makinig ng ANG DATING DAAN sa UNTV. hindi ka pipilitin na umanib, makinig ka at ipagkumpara mo ang aral na natutunan mo jan sa katoliko, ipaglabam mo kung sa tingin mo totoo yang pinaniniwalaan mo.
  At tsaka kapatid sa bibliya may mababasa na bawal manigarilyo. Review mo yung bibliya mo kapatid baka nalagpasan mo lang basahin.

  • Maghapong nakabukas ang radio ng tatay ko dito sa bahay, nakikinig kay Eliseo Soriano…so hindi mo pwedeng sabihin sa akin na hindi ako nakikinig sa kanya, dahil buong maghapon kong naririnig ang boses niya sa radio

   Yang mga post mo dito, at sa ibang articles ko e karamihan nasagot na..basahin mo na lang. Paulit ulit lang naman yang mga tuligsa niyo eh.

   Yang komento mo, hindi na rin bago sa akin. Maghapon ko ring naririnig yan sa radio.Kaya alam na alam kong inuulit ulit mo lang yun naririnig mo sa pinuno niyo. Maghintay ka kung kelan ko sagutin yan. Kung tutuusin nga marami nang sumagot niyan eh.

   San mo ba nabasa sa Bible na bawal manigarilyo? At correction, alam kung hindi mo alam ang pagkakaiba ng cigarette, cigar at pipe. Hindi ako nagi-smoke ng cigarette..pero kung sasabihin mong pareho lang yun. Ok. Magaling ka eh.

   Balik tayo sa pagsusuri, may post na ako diyan, kaya hindi mo rin masasabing hindi ako nagsuri….

   https://pilipinongkatoliko.wordpress.com/2013/07/19/pagsusuri/

 20. Buti pa tatay mo nahanap na ang totoo.
  Eh kung mabasa ko kapatid, aminin mo na mali ka na?
  Mali nasuri mo kapatid, suri ka pa.

  • Bilis mo magkomento ah. Halatang hindi mo binabasa ang mga komento ko. Tapos ang tingin mo sa sarili mo bukas ang isip?

 21. Marami na umanib sa amin na mga madre at katekista.
  Kasi naliwanagan sila sa madilim na aral ng katoliko.
  Kaya ng payo ko sayo kapatid suri ka pa.
  Subukan mo sumama sa tatay mo, wala naman mawawala sayo,
  Imbento kasi karamihan na aral s katoliko eh.

  • Pano yun brad kung ang batayan mo e dapat sumali ako sa inyo dahil may mga madre at katekista na umaanib sa inyo, E sa meron rin na umaanib sa INC na mga madre at katekista? Sinong nagsasabi sa inyo ng totoo?

   Si Anthony Pezzota, dating pari, ngayon Baptist pastor na, sinong nagsasabi sa inyo ng totoo?

   Bakit pa ako sasama sa tatay ko e maghapon ngang nakabukas ang radio dito sa bahay na puro boses ni Eli Soriano? Gusto mo sa iyo ako sasama eh pero sumama muna kayo ng tatay ko sa Apologetics Seminar namin. Promise. Sasama ako sa inyo ng tatay ko. Ano? Call?

 22. Di bata nga sabi nga sa bibliya huwag babawasan at dadagdagan, tingnan mo sa katoliko, parang politika, dagdag bawas ang aral, hindi na puro. Kumbaga sa kape may creamer na.
  Suri ka pa kapatid, hindi na bago sa akin yan, dati halos ipaglaban ko ang katoliko eh.

  • Huwag babasawan? Ok, so ganito, NASAAN SA BIBLIA NAKASULAT NA HINDI DAPAT ISAMA YUNG ILANG BAHAGI NG MARCOS 16? Dapat makapagbigay ka ng Aklat, Kabanata at Talata na nakasulat na hindi dapat kasama yun ha. Kailangan. Otherwise iisipin ko na nagbabawas kayo sa aklat ng Marcos.

 23. yung ibang pari madre eh umalis sa mali, umanib din naman sa mali. Naku brad nasusulat nu huwag makiapid pagdating sa usapan ng pang relihiyon. Nasa totoo na ako bakit pa ako sasama sa mali, para naman ako tumalon sa hukay niyan. Sigurado ako na nabasa mo sa bibliya ang totoong relihiyon na dapat aniban.

  • Sus, ganyan din ang sinasabi ng INC at ibang relihiyon eh.

   E hindi pala bukas ang utak mo sa deal e bakit ako sasama sa iyo?. Gusto mo ng fair na usapan, dapat fair ka makipagdeal. Kung ayaw mo sumama sa akin, wag mo ako yayain. Hehe. Ako game ako sumama, ikaw hindi. Sinong may problema sa ating dalawa?

 24. Brad yan pong mga tanong mo kay bro. Eli mo itanong, kasi mas maipapaliwanag niya sayo ng purong puro at malinaw, kaya nga brad sumama ka sa tatay mo, pag bigyan mo na tatay mo, magulang mo naman yan eh, kinasangkap din naman yan ng dios para sa pagpapalaki sayo. Si bro. Eli ang may authority na sumagot sa mga nagtatanong.

  • Madali lang ang tanong ko, at malamang naituro na yan sa iyo ni Eli. Aklat, Kabanata at Talata lang naman ang hinahanap ko eh. Bigay mo kung nasaan. Tapos kapag naibigay mo maniniwala akong wala kayong ibinabawas sa aklat ng Marcos.

   Ano? Aklat, Kabanata at Talata lang.

 25. Huwag ka sa akin sumama, sa tatay mo, kasi tatay mo naman yan eh, kasi nasa bibliya naman talaga na huwag makiapid. Eh kasi sa katoliko hindi naman tinuro yan eh, kaya kung kani kanino sumasama. Pagbigyan mo na tatay mo kapatid, si mama mo kaamib na rin bata sa church of god?

  • Ok, sasama ako sa tatay ko kapag sumama ka sa akin sa Apologetics Seminar. Ano? Deal? Kasi kung open minded ka talaga hindi ka magdadalawang isip.

   Anong hindi itinuturo sa mga Katoliko na wag makiapid? Di mo yata alam na nagkokomento ka sa article na ang title e “Ang Sampung Utos ng Diyos, binago?” At isa sa Sampung Utos ng Diyos na nakapaskil sa labas ng Simbahan at itinuturo ng mga Katekista e “Huwag kang makikiapid” (ikaanim na utos) at “huwag mong pagnasaan ang di mo asawa” (ikasiyam na utos). Tsk, no wonder kung bakit mo iniwan ang pananampalatayang Katoliko. Hehe.

 26. Gusto mo kapatid sumama ka sa tatay mo, kasi kahit sa tatay mo itanong yan, ang sasabihin niya ay kay bro. Eli soriano ka magtanong, kasi po nasusulat na ang bawat sangkap ng katawan ay may kanikaniyang tungkulin, kapatid ang tungkulin po ni bro. Eli soriano ay sumagot sa mga katanungan na hindi masagot ng puso at isip po ninyo. Subukan mo lasi sumama sa tatay mo sa mga gaganapin namin na bible exposition. Ang tanong mo nayan masasagot ng buo at puro.

  • Sasama na nga di ba? Basta game ka sa deal ko. Unfair kasi ako lang yung pinasasama mo sa inyo, pero kayo hindi ready sumama.

   Kung ready ako, dapat ready kayo. Kayo itong nagyayabang na bukas ang isip pero kayo itong hindi maka-oo sa simpleng deal.

   Sasama ako sa tatay ko (sa gawain ninyo), sasama ka sa akin sa apologetics seminar. Tara?

   Kung magyayabang ka na bukas ang isip mo, na marami ka nang alam, wala kang ikakatakot. Bakit ayaw mo? Kung fair ka, sasama ka. Andyan ang contact number ko sa gilid. Yung yabang sinasamahan yan ng gawa, pinagyayabang mo na ikaw itong maraming alam at hilaw pa ang kaalaman ko sa Biblia, pero hindi ka maka-oo sa FAIR na deal.

 27. Ipangahas ko na na sagutin ng kaunti yang tanong mo patungkol sa ibang talata sa mark 16:8-20 , sa original na salin ng bibliya ay wala ang mga talata po na yan, mga mapangahas na translator ang nagdagdag niyan, at sigurado po ako na hindi ginagamit ni kapatid na eli sa pangangaral yan, kasi doon po kami kumukuha ng mga talata sa mga original na manuscript kagaya ng codex sinaiticus. Mrami pa kapatid na idinagdag ang mga mapanghas na translator ng bibliya, kagaya sa John meron din jan idinagdag.

  • Madalas kong naririnig sa radio program ni Eli Soriano, “Wag hihigit sa nasusulat!” (tapos may background music pa yan).

   Ngayon, ang tanong ko, nasaan ang AKLAT, KABANATA AT TALATA na nagsasabi na hindi dapat kasama sa Biblia ang Mark 16:8-20?

   Wala akong pakialam sa codex codex na yan. Kasi kayo ang nagsasabi na wag hihigit sa nasusulat kaya dapat Aklat, Kabanata at Talata ang ibibigay mo. Hindi codex sinaiticus etc. Biblia ang sasagot di ba? Asan yan sinabi ng Biblia?

 28. Kapatid masama po ang magyabang, nasusulat din po yan. Hindi ko po ipinagyayabang ang aming aral na natutunan, ipinag aanyaya po namin. Sumusunod lang po ako kapatid sa aral na itinuro po sa amin, kahit po ang tatay mo po ang yayain ninyo ay hindi po siya sasama, kasi po may mga nakapaloob po na talata yan sa bibliya na patungkol jan.

  • Di ka nagyabang? Basahin mo kaya ulit yung mga una mong komento.

   Hindi pala kayo sasama edi wag kayo magyaya sa akin. Kung iniisip ninyo na sarado ang isip ng hindi sumasama sa inyo bakit hindi ko pwedeng isipin na sarado ang isip ninyo? E ayaw niyo rin sumama.

   Uulitin ko lang. Sasama ako, kung sasama kayo. Fair di ba?

 29. Kapatid gaya po ng sinasabi ko, si bro. Eli po ang authority na sumagot sa mga katanungan po ninyo patungkol diyan. Basta ang payo ko po sumama ka kay tatay mo pag may bible exposition na gaganapin, at doon lahat ng tanong mo ay kayang kaya niyang sagutin yan.

  • Kita mo na, ang yabang mong magsabi sa akin na “hilaw ka pa sa pag-unawa sa Biblia” e ikaw itong hinahanapan ko ng simpleng sagot, Aklat, Kabanata at Talata lang ang hinahanap ko di mo masagot. Sabi naman sa iyo kung magyayabang ka dapat may iyayabang ka talaga.

   Sabi sa programa ni Eliseo Soriano, “Itanong mo kay Soriano, Biblia ang sasagot” E kung Biblia rin lang naman pala ang sasagot, dapat alam mo kung nasaan sa BIblia yun. Ang nangyayari parang di ka makasagot na wala si Eliseo Soriano. Ano? Aklat, Kabanata at Talata, nasaan?

 30. Wala naman pagyayabang sa sinabi ko kapatid, siguro yun ang pagkakaintindi mo. Kung gusto o ng kasagutan, itanong mo kay soriano, bibliya ang sasagot. Subukin mo kapatid, ginagarantiya ko sayo msasagot niya lahat ng itatanong mo patungkol sa pananampalataya.

  • Kung Biblia ang sasagot bakit kay Soriano ko pa itatanong? E ikaw, maranong kang magbasa di ba? Hanapin mo yung talata ng itinatanong ko sa iyo. Pareho lang naman na Biblia yung hahawakan mo at ni Soriano.

   Di mo kayang sumagot na wala si Soriano, akala ko ba Biblia ang sasagot?

 31. Gaya po ng sinasabi ko kpatid hindi po ako authority na sumagot sa mga tanong, si bro. Eli po sabi ko sayo kpatid eh, hilaw ka pa sa bibliya, ksi kung alam mo yan hindi mo ipinagpipilitan itanong yan, yun ba ay pagyayabang? Siguro sa pagkakaintindi mo. Kapatid dalo ka sa gaganapin na bible exposition namin, masasagot yang tanong mo. Bigay ko sayo schedule ng bible expo. Naiintindihan naman kita, meron nga jan 25 years na nakikinig sa radio kay bro eli eh saka umanib, hindi na bago sa amin ang ganyan.

 32. Hindi kami o si bro. Eli ang may sabi na “huwag hihigit sa bagay na nasusulat” bibliya po ang may sabi noon, binasa niya lang, hindi mo rin alam yun no? Kaya pala, kasi yung mga aral ninyo sa katoliko halos humigit kayo sa nakasulat, marami kayong inilagay na wala naman sa bibliya, marami kayo idinagdag na hindi naman itinuro ng panginoong hesu kristo. Kapangahasan yun kapatid na dadagdagan ninyo ang nakasulat. Sapat ang bibliya para sa mga aral at kautusan. No wonder, kahit yung mga pari ninyo na nag aral ng mahigit sampung taon ,kapag tinanong mo tungkol lang sa limbo wala nang maisagot. Kasi nga hindi totoo, napakarami pa kayong katuruan na halos wala sa sinabi ng mga apostol at panginoong hesus na kung iisa isahin ko sayo kapatid eh baka ma umay ka kakabasa.
  Salamat sa dios sana maintindihan mo.

  • E asan nga sa Biblia yung sagot sa tanong ko?

   Saan nakasulat sa Biblia na dapat wala sa Biblia ang Marcos 16:8-20? Nasan ang Aklat, Kabanata at Talata?

   Itanong mo kay Soriano, Biblia ang sasagot. Pag namatay si Soriano, hindi na ba makakasagot ang Biblia?

   Pinagpalagay mo na hilaw ang pag-unawa ko sa Biblia sabay bitaw ng maraming tanong. Kapag hindi nasasagot ng Katoliko lahat ng tanong niyo sinasabi ninyong mangmang.

   Thinking na hinog na ang pag-unawa mo sa Biblia (dahil hilaw ang tingin mo sa akin) tinanong kita ng isang tapos ang isasagot mo sa akin, itanong ko kay Eliseo Soriano? Bakit hindi mo sagutin? Di ba hinog ang pagkaunawa mo sa Biblia? Edi sagutin mo.

   Aklat, Kabanata at Talata, nasaan?

 33. Diba nakasulat ..wag hihigit sa nakasulat ang ituturo kung patungkol sa diyos..bat po ba binago? kung d naman binago bat naman d sinunod ang nakasulat sa exodus..
  4 Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan o ng kawangis man ng anomang anyong
  nasa itaas sa langit, o ng nasa ibaba sa lupa, o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa: 5Huwag mong yuyukuran sila, o paglingkuran man sila; sapagka’t akong Panginoon mong Dios, ay Dios na mapanibughuin, na aking dinadalaw ang katampalasanan ng mga magulang sa mga anak, hanggang sa ikatlo at ikaapat na salin ng lahi ng mga napopoot sa akin; 6At pinagpapakitaan ko ng kaawaan ang libolibong umiibig sa akin at tumutupad ng aking mga utos.

  nakalagay HUWAG nga meaning d pwede..ganito talaga tau eh.. pinipilit para makalusot lang..Yung kay moses na pinagawa cxa nga imahe ng ahas e pinag utos yun sa kanya eh.. yung sa katuliko ba o kahit sa anong reliheyun yung imahe ba na nasa simbahan inutus ba yun ng diyos sa mga pari?.. yung kay moses direct order yun eh…sa gumawa ba ng imahe sa simbahan cno inutusan jan? ginagaya c moses eh na cxa man lang ang inutusan d man cla lahat cxa lang man..

  parihas namn tau nakapag aral.. huwag .. bawal at d pwede parihas yun…i got your point brod..may mga bagay na nakasulat n talagang mahirap sundin.. pero pilitin natin sundin….d kac parihas ang batas ng tao at diyos.. sa tao kc ( WLANG INUSENTE SA BATAS) SA DIYOS KC kapag d mo alam na bawal pala mapapatawad ka pero kung alam mo na BAWAL tapus ginawa mo parin mapapahamak ka… salamat brod sana eh maintindihan mo rin sana ang minsahe ko.. may GOD BLESS US ALWAYS AND THIS COUNTRY

  • Salamat sa komento mo..

   Uulitin ko lang ha. Baka kasi hindi mo nabasa sa article eh.

   Idolatry ang ipinagbawal sa Sampung Utos ng Diyos. HIndi ang imahen per se. Kasi kung imahen ang ipinagbawal ng Diyos, hindi niya uutusan si Moises na labagin ito.

   Deception yun eh. Bibigyan ka ng utos na pagbabawal tapos bibigyan ka ng utos na paglabag.

   Ang Diyos ay hindi Diyos ng deception.

   “sapagkat ang Diyos ay hindi maaaring matukso at hindi rin naman niya tinutukso ang kahit sino.” (Santiago 1:13)

   Ok. Granted na direktang iniutos kay Moises yun. Lalabas, direktang inuutusan ng Diyos si Moises na direktang labagin ang isa sa Sampung Utos. Ibig sabihin, inutusan ng Diyos na magkasala si Moises (kung imahen talaga ang ipinagbawal).

   Ang bawat nagkakasala ay lumalabag sa kautusan ng Diyos, sapagkat ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. (1Juan 3:4)

   Ikaw na rin naman ang nagsabi na kapag sinabing “HUWAG” ibig sabihin bawal, pero kayo din ang nagsasabi na Diyos ang bumali sa sarili niyang utos i.e. na bawal gumawa o magkaroon ng imahen.

   Kailanma’y wala siyang inutusang magpakasama, o pinahintulutang magkasala. (Ecclesiastico 15:20)

   Huwag kayong sasamba sa mga diyus-diyosan, gaya ng ilan sa kanila. Ayon sa nasusulat, “Umupo ang mga tao upang kumain at uminom, at tumayo upang sumayaw.” Huwag tayong makikiapid, gaya ng ginawa ng ilan sa kanila, kaya’t dalawampu’t tatlong libong tao ang namatay sa loob lamang ng isang araw. Huwag nating susubukin si Cristo, gaya ng ginawa ng ilan sa kanila; dahil sa ginawa nila, pinuksa sila ng mga ahas. Huwag din tayong magreklamo, tulad ng ilan sa kanila, kaya’t nilipol naman sila ng anghel na namumuksa. (1Corinto 10:7-10)

   Kung ang paggawa at pagkakaroon ng imahen ay katumbas ng pagsamba sa diyus-diyosan (idolatry), napaka-ironic na nilipol ng Diyos ang mga Israelita sa ilang dahil sa pagsamba sa diyus-diyosan (at iba pang mga kasalanan), tapos ang iniutos niyang gamot sa kagat ng ahas ay paggawa ng imahen ng tansong ahas at pagtingin dito. Galit ang Diyos sa mga sumasamba sa diyus-diyosan, bakit siya magpapagawa ng imahen, kung ang paggawa nito ay ikinagagalit niya?

   Simple lang ang sagot…

   Tulad ng sinabi ko na sa article (ewan ko kung nabasa mo), idolatry (pagkakaroon ng ibang diyos) ang ipinagbawal. Hindi imahen.

   Lagi kasi kayong naka-focus dun sa punto ng “HUWAG”. Pero bakit ba nandun yung “HUWAG” na yun?

   Yung DAHILAN ng “HUWAG” ang focus, hindi yung ‘HUWAG” mismo.

   Huwag kang gagawa ng…PARA SAMBAHIN.

   Dahil ang idolatry ay ang pagkakaroon ng ibang diyos. At ang imahen na sinasamba ay nagiging ibang diyos.

   Imahen ba talaga ang ipinagbawal? Kasi kung imahen, marami akong nakikita na picture ng mga pastor ng iba’t ibang sekta eh (halimbawa, picture ni Eliseo Soriano sa T-Shirt ng tatay ko, FB profile pic ni Edi Villanueva, etc.) Kapag tinatanong ko sila…

   “Bakit meron nun? Akala ko ba HUWAG magkakaroon?”,

   Ang laging isinasagot e, “hindi naman namin sinasamba”. Wag niyong ipilit yang “HUWAG GAGAWA” o “HUWAG MAGKAKAROON” kung kayo mismo meron at sasabihin ninyong hindi naman ninyo sinasamba.

   Tungkol sa pagsunod. Paano mong nasabing hindi nasusunod? Kilala mo ba LAHAT ng mga Katoliko? Inisa-isa mo ba LAHAT?

   Yan ang isa sa mga problema ninyo. Ang hilig ninyo sa generalization.

   Baliktarin kaya natin? Bakit kaya hindi kayo ang magpaliwanag ng worship at idolatry?

   Ano ang worship? Kelan nagkakaroon ng idolatry?

  • Brod magandang araw sau.. ako man ay d makipag bangayan sau o ano man.. binigay ko lang yung naintindihan ko.. at binigay mo rin yung nalalaman mo..salamat brod at tayoy nagsisipag aral sa aral ng diyos..d ko rin sasabihin na mali pagkaintindi ko o mali ang sau.. sakin lang eh.. magsaliksik tau para madagdagan ang ating nalalaman..suriin natin kung saan ba talaga ang dapat..may mga isip naman tau..

   si rizal nga ay naghanap nga kanyang relehiyon.. sulat ni rizal SA MGA KABABAYANG DALAGA SA MALOLOS:
   page 6 po..

   GOD Bless us all magtulongan tau at masipag aral… salamat

  • Kay RIzal kampi ka, e dating Mason yun.

   Ang problema, naniniwala kayo kay Rizal sa mga tuligsa niya sa Simbahan at sa mga prayle noong kapanahunan niya, pero naniniwala ba kayo sa kanya bilang Mason?

   Hindi. Kasi kung naniniwala ka sa kanya dapat Mason ka rin ngayon.

   Pansin mo ba? Kapag tumutuligsa sa Simbahan at Pananampalatayang Katoliko, magkakakampi kayo, kesehodang Mason yan, INC, Saksi, BA, ADD etc.

   Palit-palitan kayo ng idea kung paano tutuligsain ang mga Katoliko pero hindi kayo magkasundo kung anong aral talaga ang totoo.

   Anyway, salamat sa pagbisita sa aking blog.

 34. Ay nako grave ka close minded mo brod.. di na man parki nabasa ko kay rizal kakampi ako… basahin mo kontento ng sinulat nya kung d ba totoo.. mabasa mo man din yan sa bible na wlang bayad ang mag pangaral…nagkaroon ka ng utak para ka mag isip kung malaman mo saan ang tama at mali..

  pagnaniniwala pala sa isang sinabi ng tao kakampi agad .. kung gayon pala kakampi ka ng mga pari..sumama ka kc sa kanila..yung sinulat ni rizal sa prayle yun pero hangang ngayun nan jan parin…magpabinyag BAYAD…. padasal BAYAD….minsan pa nga f malaking palaman cxa lang yung binabangit sa mesa yung kunti ibulong nalang ni katabi nga pari d marinig….ay original sin pa na dapat bayaran para MAWALA.. pati ninong pinagbayad.dahil may siminar..ngayung linggo nagsiminar nagbayad kc siminar sunod na linggo nag bayd may siminar parihas na tao lang yun.. ay nako kung ganon lang … bakit pasiminarsiminar pa na naka siminar na man nong una..d pwedde magninong pag d nasiminar.. ang tingin nyu sa tao wala utak… nag expire agad ng 1 wek ang nasiminar nya… simpling pagpapamira lang yan…

  e kung maging close minded din ako sana ikaw NALANG ANG GINAWANG PAMBASANG BAYANI…

  • Anyare? Ambait mo sa mga una mong komento, ngayon hindi na? Di na nakatiis? Lumabas na ang tunay na kulay? Hehe.

   Natural, kakampi ko ang mga pari, Katoliko ako eh. Hangga’t faithful ako at ang mga pari sa turo ng Santa Iglesia magkakampi kami.

   Ikaw? Kakampi mo ba ang Mason? Kung hindi, bakit ka namumulot ng idea kay Rizal na isang Mason?

   Totoo naman na palit-palitan kayo ng idea ng INC, Saksi daw ni Jehovah, Seventh Day Adventist, Born Again at iba pang mga sekta sa pagtuligsa sa Simbahang Katoliko. Anong close minded dun? Ayaw mo lang aminin na totoo naman.

   Nanggagalaiti kayo sa Simbahang Katoliko dahil ayon sa inyo, pinababayaran ang Aral ng Diyos. Pinababayaran, ayon sa inyo, ang mga Sakramento. Edi aminado kayong Aral ng Diyos ang mga Sakramento kaya kayo nanggagalaiti. Sa inyo na mismo nanggaling eh. Basahin mong maigi sa komento mo. At pakinggan mong maigi sa radio program ni Eliseo Soriano.

   Hindi bayad yun. Ano yun? Secret. Haha!

   Ikaw na ang “malawak ang pag-iisip”. Sobrang “lawak” kung saan saan mo gustong dalahin ang usapan. Luma na yang style na yan eh. Let me just remind you na nagkokomento ka sa article na ang title ay “Sampung Utos ng Diyos, Binago?”. Focus lang sa isang usapin, one at a time.

   Pero kung gusto mo at sadyang “sobrang lawak ng isip” mo, gawa ka ng sarili mong blog. Dun mo ilabas lahat ng hinaing mo sa mundo. Wag dito. Hehe.

 35. ibig sabihin, ang diyos ay iisa at wala syang katulad, at hindi natin kailangan sumamba sa kahit anong bagay na nilikha nya na nasa pagitan ng langit at lupa.

  • Huwag na kayong magpalusot mga padre Damaso.hindi ba kayo natatakot sa hatol ng Diyos sa inyo.magkamal kaman ng yaman sa mundong ito walang kabuluhan,kung pagtapos ng buhay mo ay pupunta ka naman sa impiyerno na walang katapusang pagdurusa..marami na kayong pinaniwala marami na kayong dinala sa impierno.makonsensya na sana kayo.hindi kayo tinawag ng Diyos kundi propisyon ang pari..naway magkaroon kayo ng awa sa mga tao at awa sa mga kaluluwa nyo.Huwag kayong pagamit sa mga demonyo.alam nyo ang katotohanan ..

  • Sinong kausap mo? Si Padre Damaso? Yung fictional character?

   Hindi kasi ako pari. Miyembro lang ako ng Simbahang Katoliko. Kaya malamang yung fictional character nga ang kausap mo.

   Naliligaw ka yata ng lugar na pinagkokomentohan. Siguro hindi ka dapat sa blog ko nagkokomento kundi sa Noli Me Tangere at El Filibusterismo. Tutal kay Padre Damaso ka naman nagkokomento.

 36. Lahat naman tayo ay Christian. It’s mean, followers of Christ. Catholic, Protestant, Church of God, etc. Basta’t naniniwala na si Cristo ay Diyos, we are belong to Christ. At hindi dapat ganyan mag turingan ang mga Cristiano. Tayong lahat ay magkakapatid kay Cristo at dapat pag-ibig ang namamayani sa ating mga Cristiano, kung ang Panginoong Jesu-Cristo nga ay nakisalamuha sa mga makasalanan, upang sila man ay maligtas rin, ano pa kaya tayong magkakapatid kay Cristo? Sabi nga ni Pablo, “Makapagsalita man ako sa mga wika ng mga tao at ng mga anghel, kung wala naman akong pag-ibig, para lamang akong kampanang umaalingawngaw o pompiyang na kumakalampag.” 1 Cor.13:1.

  Peace all of you brothers & sister. I Love you all..

 37. “huwag kang magkakaroon ng ibang diyos liban sa akin” at “huwag kang gagawa ng larawang inanyuan para sambahin” ay magkapareho lang. Ang larawang sinasamba ay nagiging ibang diyos. Ang ipinagbawal ng Diyos ay idolatry, hindi ang mga imahen mismo.

  ikaw ba nmn gawan ng larawan ng Panginoon na hind nmn nya tlgang saktong kalarawan…??? hndi kya ibang Cristo iyon…?? kung imahen ang pag uusapan… cnabi na.. hndi man kamukha yan o kamukha man … Dios man o ibang dios..basta … [(Deu 5:8) Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan na kawangis ng anomang anyong nasa itaas sa langit, o ng nasa ibaba sa lupa, o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa]…??? sa una plang po ng talata..”Huwag” ibig sabhin huwag mo tlgang gagawin… ??

  cnabi ba ng Panginoong Hesus na gawan ntin sya ng imahen na hndi nmn nya mismo kalarawan???
  ex..sa mat… hwag kang papatawag na Ama sapagkat Iisa lng ang inyong Ama???
  so bakit may FAther ang katoliko???
  isa pa …san po ba gawa ang mga imahe ng mga nasa loob ng simbhang Katoliko… sabi nyo po
  idolatry ang nakadiin hnd imahe??… ikaw po ang nakakaalam ng mas tama.. bakit hind mo po ipaunawa sa mga kaanib ng Katoliko… ” na mga kapatid…iwasan natin ang sobrang pagsamba sa imaheng ito… ”.. anu po ba ang Pananampalataya sa Heb 11:1?? ngayon sa sobrang dami ng myembro sa Katoliko??? may mga pananampltaya na ikinakabit na halos nila sa imahe imbis na sa mismong Dios na walng larawan…Jan 4:24..??? May dalawang klase po ng Espiritu… Espiritu ng Kalikuan at Katotohan.. ngayon madaling umunawa ng talata sa Biblya…ang hndi mo lng tlga matukoy kung ito ba;y Espiritung nanggaling sa Dios…?? o sa mismong karunungan lng ng tao??? Cguro kahit hndi nmn natin sabihn na hndi nga tayo sumasamba sa imahe sa loob ng Simbahan..basta may ibang larawan po tayo..nasa sainyo ang Panginoong Hesus ay Dios….?? papaano nmn po ung mem..?? di syempre qng anu po ang nakikita nila sa puno ay maaaring un din ang mag iimage sa bunga..?? Ulitin ko po kapatid…. Kung ikaw po ang mas nanakaka alam ng mas tamang pagsamba sa Tunay Dios… I post mo po dito…upang ang cnumang maka alam na ito ng iyo pong site ay maliwanagan…. iwas po tayo sa pkikipagdebate..sapagkat ito’y NAGIGING PALATANDAAN SATIN NA TAYO’Y MAKASANLIBUTAN PA o MAKALAMAN… Tayo’y nilikha ng sa anyo ng KABANALAN AT PAG IBIG.. Kya dun sa lhat na mga mahilig mkipagdebate hwag dito natin ibulgar..nakakahiya sa mga mahihina pa sa pananamplataya.. Dpat in person nlng.. kung anu ang dpat ibalanse ng may nais itama….etc… Kapayapaan po sa lhat ng mga hndi Laban sa Panig ng Dios…God Bless us all po…

 38. Napakahirap maging mababang loob… hangang ngayon ay naiisip ko pa rin un ginawa sakin nung nanglilimus kanina. Di ko kasi nabigyan kasi marami ako bitbit kaya ayun dinuraan ako sa mukha..hehe napapikit na lang ako at hinga ng malalim sabay pray ng Our Father. God tulungan nyo po akong lumimot..hehe

 39. Ako bilang Katoliko ay sumasamba sa iisang Diyos na may tatlong Persona.
  Marami akong Imahen ng mga Saint at ni Mama Mary sa bahay pero di ko sila ginagawang Diyos modelo ko sila, hinihingi ko ang tulong nila habang ako ay nanalangin at gusto ko nakikita ko sila tulad ng nararamdaman ko sa pamilya ko at mahal ko (may picture din tayo ng mga mahal natin)
  Para sakin kaya pinagbawal ni Ama ang pag gawa ng mga bagay na inanyuan ay dahil marami dati ang sumasamba sa araw, mga puna, mga hayop at sa mga bagay na likha nya at meron pa rin sa ngayon… mas binibigyang halaga ang mga materyal na bagay…

  • Dati akong katoliko, mahirap alisin ang kinalakihan na. Pero roberto don’t get hurt halata namang hindi ka magpapatalo, kahit pa nga iharap sayo lahat ng proweba. Ikaw ang umintindi, kung talagang hindi dapat sambahin ang mga rebulto o imahe ngnmgabkatoliko, bakit hindi na lang tanggalinnaa aimbahan. Masyado ka ng nagiging makarelihiyon, article na lang about kay Jesus ang gawin mo, na dapat siya lang angnpaniwalaan dahil siya lang ang makapagliligtas sa atin.
   Huwag na ding magdasal sa mga santo, namatay silang tao. At kahit italaga pa silang santo hindi na nila malalaman pa iyon. Wala ring magagawa angnpagdarasal sa kanila, dahil si Jesus lang ang pinakikinggan ng Ama. God Bless

 40. Pingback: Diyus-diyosan na naman (2) | PILIPINONG KATOLIKO

 41. naawa ako sayo berto,, sa nakikita ko wala ka pang tunay na relasyon kay JESUS,, ipagppray kita para matanggal ang tabing mo sa mata at mataggal din ang takip sa iyong tenga,, idadalangin ko rin sa DIYOS AMA na buksan ang iyong puso sa katotohanan,, MAHAL KA NG DIYOS!!

 42. Please explain purgatory… its not written in the bible my friend… thats plain lie…. sa pagsusuri talaga buhay talaga ang kapalit so dont be lazy to study them also if you find one that you know its right, then stop… so dont say to your blog that you will die just to find the right teaching… and also learn to pray and ask God… i agree di sa relihiyon maliligtas ang tao… maliligtas k kpag tinanggap mo ang Diyos bilang panginoon at tapagligtas… un ang pinakamahalaga at sundin ang kanyang mga utos…. if the catholics says that they dont worship so called rebulto… then ok they dont but please dont waste energy and dont block the traffic with those parades please… your acting like your putting those rebulto first than Jesus… ni masmarami pa kayong parada sa taong santo kesa kay Hesus… magingat kayo baka magselos sya… i urge you to eliminate anything that is not in the bible kahit ano po relihiyon… thank you… no reply needed…. but please purgatory tapos magbabayad kapa tsktsktsk… paninigarilyo brad pipe man oh cigar sabi ko sayo ang smoke hindi lang manantili yan sa bunganga ano paghithit mo stop kagad sa bunganga lang ano un amazing…duon palang you made a lie, sabihin natin na yes you just take cigar 2 times a week nakakasama parin yan sa kalusugan no matter what dahil you just inhaling chemicals im not saying protestante or bornagain do not smoke im just saying we dont need that and its bad for all of us, nakakaaddict po ito… tsaka hello sa protestante young ten commandment mali ka ang sabi sa amin covet…. hindi pagaari lang.. saan ka ba kumukuha ng mga sources mo malimali… kasi tinatamad ka magsuri ng iba… tsktsk… sabi mo kase it takes a lifetime…. pero ung mga turo nyo di mo naman isinisiwalat… pero i agree that idolatry is bad… pero you know once you make rebulto there is a tendency that the people will be confuse and like the bible say its not important so we do not do that. Thanks…..

 43. Pingback: Naaawa sa blogger | PILIPINONG KATOLIKO

 44. Pingback: Ikaw na ang masipag magsuri.. | PILIPINONG KATOLIKO

 45. pwede pki basa sa bible ang 1juan2;3-8 ,roma 7;12 3;31, juan15;10 santiago2;8-11 hebreo4;9-12 mateo 5;17-20 marcos2;27-28 ……… cguro maiintindihan nyo nmn lhat pg nbsa nyo ang mga yn ? bakit ang utos bay kasalanan ? huwag nawang mangyari… hnd ntn mllaman ang ksalanan kung wlang kautusan..;;;

 46. Hi Berto,
  Nakita ko lng ang iyong blog habang gumagawa ako ng assignment about sa proverbs.. tulad mo din ako na dating katoliko.. naging born-again pero ako ay nagpatuloy.

  nalulungkot ako bakit humantong pa sa bagay na kaylangan mong balikan ang pananampalatayang bumulag sa maraming tao.. sana magpatuloy ka sa paghahanap ng katotohanan, at sa iyong paghahanap.. ang katotohanan na iyong makita ay iyong ipamuhay.

  Maraming tao na nagsasabi.. kami ang katotohanan, kami ang tama, nasamin lang ang kaligtasan ngunit sa huli.. ang Dyos ang huhusga. Huwag sana tayong magpadaya.

  Ano ba ang kahulugan ng Kristiano? para sa akin.. Kristo sa puso ko (Katoliko man or protestante).
  Alam kong hindi lingid sayo na si Hesus lamang ang katotohanan, ang daan at ang buhay, ganoon din ang John 3:16, na kailangan tayong manampalataya sa Panginoon Hesus at tayo’y makakaroon ng buhay na walang hanggan. Ngunit haggang doon nalang ba ang lahat? Hindi.. as we grow of knowing Christ.. dapat makita din siya sa buhay natin (mahirap pero paunti-unti at may pagbabago).

  Maaari nating gawin ang lahat ng gustohin natin, pero ating pagkatatandaan ang lahat ng bagay na ginagawa natin.. ay lilitisin sa huli.

  *Hindi mo naintindihan ang pagiging born-again.. meron kang mata.. ngunit di ka nakakita.. meron ka tenga.. ngunit naging sarado ito. Bumalalik ka ulit sa pag-aaral ng salita ng Dyos (Bible) pero bago mo ito simulan muli.. gawin mo ito nang tama.

  Suggestion
  1. Magkulong ka sa iyong kwarto
  2. Dumalangin ka sa Panginoong Hesus lamang, humingi ng kapatawaran sa iyong mga kasalanan at Hingin ang Holy Spirit (Banal na Espirito) upang ipaliwanag sa iyo ang iyong mababasa.
  3. Make sure malinaw ang iyong pag-iisip at di ka nakainom pag ng-aaral ng salita ng Dyos.. else magiging pilosopo ka lang.

  *Hindi ko nais na sayo ay makipagdebate.. ang nais ko ay maging pagpapala sayo at ganun ka din sa maraming tao.

  May God open your mind and heart.
  God bless Berto.

  Mon

  • bakit ba kasi kaylangan pang may imahe sabi na nga wag diba. medyo makulit din. anu yun pampadagdag ng pakiramdam na kasama mo ang DIyos? or what? what’s the point. Many Kids ginagalang nila ang mga imahe, they are giving it importance.for what. may gas. that’s just a piece of wood or something .They are giving it divine importance. That’s not a normal way of treating an image. That’s a different level and that is what God doesn’t wanted to happen. That’s why He forbade creation of any image that has something to do with HIM. The respect people have for God are then expressd by them to those images. and that’s one reason why God forbade images.

   Mat 6:6
   6 Ngunit kapag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto. Saka ka manalangin sa iyong Ama na HINDI MO NAKIKITA at ang iyong Ama na nakakakita ng ginagawa mo sa lihim ang siyang magbibigay sa iyo ng gantimpala.

   Manalngin po sa Ama NA HINDI NAKIKITA.
   BUT some people when they pray they look into the image, thinking like it was a god –thinking that the same God they are praying to are like the images looking at them and hearing them. People having the wrong understanding on who GOD really is.

   AND people continually create images that pertains to Jesus’ –to GOd.

   Kids thinks it’s the real Jesus. When they see images “ui si Jesus yan!” . Isn’t that false?
   They’re having the wrong thinking of Who God really is.

 47. paano yung mga walang pinto? silid? dahiL walang tahanan..(homeless) ibig ba sabihin hindi sila makapag-panalangin? .. literaL ho ba ang pagkakaintindi niyo sa talatang yan? kung literaL.. ay aba.. kailangang mag-upgrade . =) peace and love! =)

  • yan ang tama hindi literal umintindi ng texto sa biblia…wala kasing exegises at hermeneutics ang mga di katoliko dahil cguradong
   sasalungat sa kanilang pinaniwalaan ang kanilang matuklasan.

 48. Ang maliligtas ang sumusunod sa sampung utos. Pag 9 lng sinunod mo balewala parin seventh day adventist pkinggan nyo subok lng.

  • Pinagyayabang mo na ang SDA e nakakasunod sa Sampung Utos? Ok. Tingnan natin ang Biblia…

   For by grace are ye saved through faith; and that not of yourselves: it is the gift of God: Not of works, lest any man should boast. – Ephesians 2:8-9

   a person is not justified by the works of the law, but by faith in Jesus Christ. So we, too, have put our faith in Christ Jesus that we may be justified by faith in Christ and not by the works of the law, because by the works of the law no one will be justified. – Galatians 2:16

   all who rely on the works of the law are under a curse, as it is written: “Cursed is everyone who does not continue to do everything written in the Book of the Law.” Clearly no one who relies on the law is justified before God, because “the righteous will live by faith.” – Galatians 3:10-11

   Therefore by the deeds of the law there shall no flesh be justified in his sight: for by the law is the knowledge of sin. – Romans 3:20

   Gusto ko lang ulitin yung sinabi ng Galatians 3:10…

   all who rely on the works of the law are under a curse

   Kung sinasabi mo sa akin na ang Kaligtasan ay nakadepende sa pagsunod sa Sampung Utos…
   At ang SDA ay ipinagyayabang mong nakakasunod sa Sampung Utos…
   At sinabi ng Biblia na ang “…all who rely on the works of the law are under a curse”

   Ang Seventh Day Adventist ay nasa ilalim ng sumpa.

   Nothing to boast about it.

   Wag mo na rin kaming yayain sa sumpang kinabibilangan mo. Salamat na lang sa imbitasyon.

 49. Tsk2x mga katoliko talaga mga bulaang propeta lang ang mga santo papa nyo eh natupad na sa hula ng pedro at sa ikalawang timoteo yan kung sino ang mga bulaang propeta . hahai basta kapatid isipin nyo na lang kung bakit maraming humihiwalay sa katoliko kasi madilim aral nyo.

  sige oh nga pala hindi ako pastor, pare, ministro, atbp.
  isa lang po akong miyembro ng INC.

  at tsaka di na ako hihiwalay dito abutan man ng kamatayan 🙂

  Iglesia Ni Cristo (INC)

  • Wala akong pakialam sa iyo. Hindi ko naman sinabi sa iyo na umalis ka sa Iglesia ni Cristo niyo. Kung gusto mo diyan edi diyan ka.

   Sino bang nagtayo ng sarili niyang sekta at inirehistro sa SEC?

 50. Sa tingin nyo ba natutuwa ang dyos sa mga ganitong sagutan? Pwede stop na po pare pareho lang tayong mga makasalanan..!!

 51. Walang maitutlong satin ang bugso ng galit o pakikipagtalo sa halip isipin natin na pag may nag tatalong ganito. Kaaway ang natutuwa at nagtatawa sa mga taong naliligaw.

 52. mahusay at napakalinaw ang paliwanag mo bert, ang mga taong tumutuligsa o nkikipag argued sa blog mo ang syang may makitid na kaisipan na kung saan ayaw nilang buksan ito para sa masusing pag.unawa. Ung iba kasi mga sekta o ung mga bagong labas na relihiyon ay paulit ulit ang mga katanungan kahit mabigyan mo pa ito ng tumpak at biblikal na sagot ay para sa kanila mahirap pa rin unawain.Bakit? dahil ung naitoro sa kanila ng kani kanilang leder ay poro mali at takot silang mapuna ang mga kamaliang iyun… Ung iba naman ay nakakaintindi subalit nagpabulagbulagan lng para masabing loyal sila sa napasukan nilang maling pag.aaral, Klarong klaro ang pag kaka explain mo sa lahat ng mga tinatanong nila sa iyu at ang lahat pa ay nakabasi sa bibliya, Palibhasa ung iba kasi ay kung ngbabasa ng bibliya o kung sasagot gamit din ang bibliya ay kulang kulang ung binabasa kaya ung buong essence ay hindi nila maintindihan sapgkat kulang ang naibasa nila.

  • Dati akong katoliko, mahirap alisin ang kinalakihan na. Pero roberto don’t get hurt halata namang hindi ka magpapatalo, kahit pa nga iharap sayo lahat ng proweba. Ikaw ang umintindi, kung talagang hindi dapat sambahin ang mga rebulto o imahe ngnmgabkatoliko, bakit hindi na lang tanggalinnaa aimbahan. Masyado ka ng nagiging makarelihiyon, article na lang about kay Jesus ang gawin mo, na dapat siya lang angnpaniwalaan dahil siya lang ang makapagliligtas sa atin.
   Huwag na ding magdasal sa mga santo, namatay silang tao. At kahit italaga pa silang santo hindi na nila malalaman pa iyon. Wala ring magagawa angnpagdarasal sa kanila, dahil si Jesus lang ang pinakikinggan ng Ama. God Bless

 53. may tanong po ako sayo bert… kasi may napakalumang bibliya ako dito na galing pa ito sa lolo ko noon katoliko kasi lolo ko noon din at tumiwalag.. bakit (Mangilin ka kung Linggo)? e ang nakasulat sa bibliya sabado lahat ang araw na ikapito sabado talaga nakasulat. kahit gusto mo pakita ko pa sayo.. napakaluma na nito. bakit ganito?…

  • Sige sir, paki-send sa akin. Tapos ipagtatanong ko sa mas nakaka-alam kung bakit ganyan.

   By the way, sa Biblia, hindi “Sabado” ang pangalan ng ikapitong araw.

 54. Please read po. im saying these with all my love and respect. at wala po akong pinapaboran at pinapanigan.

  “If they dont speak according to His word, its because there is no light in them.” Isaiah 8:20

  ibinigay na ni God sa atin ang truth pero hindi parin ito naiintindihan ng kramihan. blessed ang nkkaalam ng truth at naniniwala dito.Kahit balibaliktarin mo man, may mali talaga sa paniniwala ng mga Katoliko.
  sabi nga sa Act 17:29-30 Isaiah 44:9-20 ” God cannot be a representation of any images or pictures. because God is a Spirit. John 4:23-24

  Jesus is the only mediator between between God and humanity John 20:28, John 2:13

  Kahit mn lng yung katagang Huwag kayong gumawa ng mga imahen na nasa lupa, ibabaw ng lupa o sa ilalim ng lupa, bakit di pa natin masunod?
  Kung gusto mn lang natin iworship si God, bakit di nalang natin ideretso sa Kanya. bakit kelangan pang merong iba na maging mediator.
  sabi nga sa bible “they may see the light that is within me, that they may praise You.” kahit na anong mang kabutihan ang kinontribute mo, still, si God parin ang to be praised.

  we are all the body of Christ. we should be united instead of being divided. it is the works of the enemy that we are now divided. remember the enemy came to steal, kill, and destroy. Jesus came so that we will know that God is true and to bring the truth.
  sabi nga sa John 8 “know the truth and it shall set you free.”
  i ask nyo si God para i guide Nya kayo sa truth.
  Dont love the religion love Jesus because Jesus is greater than religion.

  isearch nyo po eto sa youtube:
  Revelation:the bride, the beast and babylon. im sure marami po talaga kayong matutunan na katotohanan jan.

  God bless sa atin. i love you all sons and daughter of God.

  • Very well said. Pilit na dinidepensahan ng mga katoliko yung stand nila. Kahit taliwas na sa Bible sige pa rin sila.

 55. Palusot .pero sa Diyos hindi kayo lulusot, pera sahod ipinagpalit ninyo sa kaligtasan ng inyong kaluluwa…walang katapusang paghihirap sa impoyerno ang ginagawa ninyong kasinungalingan

 56. Bakit b may mga taong gumagawa p ng blog pra lng ipamukha n alam nya ang lahat ng tama o mali well in fact maling mali ang pnniwala mo. Kaawaan k sana ng Diyos. Nwa ay magising k na at ng hindi k magcc s huli. Mali ang makipagdebate pra lang masabing ikaw n the best k! Hay sana wala n ko mkilala n k2lad mo. Malapit n ang paghuhukom sana ay mailigtas k ng pniniwala mo. God bless.

  • [Bakit b may mga taong gumagawa p ng blog pra lng ipamukha n alam nya ang lahat ng tama o mali well in fact maling mali ang pnniwala mo.]

   E sa trip ko mag-blog eh.

 57. simple lang nmn gusto iparating nung blogger na si berto maka tulong sya sa mga nag tatanong about dun sa sampung utos ng diyos.. nag sulputan agad at binatikos tinuligsa ung tao… hindi sa kinakampihan ko… bakit may mga taong tolonges…kung marunung kayu sa biblia gumawa kayu sarili nyung blogg site.. INC,DATING DAAN,BORN AGAIN,CHRISTIAN KATOLIKO o PROTSTANTE o anumang relihiyon man yan…. parehas nmn kayung may ka alamansa biblia di nyu naman dapat pag talunan yan … attitude talaga ng tao marunong lang sa biblia pinagyayabang nyu na….
  –LOVE GOD (diyos AMA ang lumalang sa lahat ) love your Neighbor love your contry and love your self ^____^ hehehehe RESPECT MY POST

 58. Sa totoo lang ako ay isang 10 taong gulang at ako ay born again… kung tutuusin mas tama ang mga protestante dahil ang mga nakasulat sa tamang bibliya ay ganoon hindi naman sa pinapakealaman ko ang relihiyong katoliko pero ang bibliya ng mga katoliko ay iba kaysa sa bibliyang tunay … kaya nga tinawag na Catholic Bible eh kasi nga sa pangalan pa lang ng bibiliya
  halatang binago na ang mga nakasulat dito… totoong ang nakasulat sa isa sa mga sampung utos ay ” Huwag kang gagawa para sa iyo na larawan na inanyuan . Huwag mo silang yuyukuran ni sasambahin sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay maoanibughuing Diyos. ” na parang nagsasabi na huwag kang sasamba sa mga rebulto…. Kaya habang bata ka palng tulad ko maniwala ka na agad sa panginoong Diyos na si Yahweh…

  • Bata ka pa lang?

   Mukha nga. Kasi hindi mo alam na yung “Protestant Bible” at “Catholic Bible” e pareho ang nakasulat Exodus 20:4,5.

   Tingnan natin yung Douay Rheims Version (Catholic)

   Thou shalt not make to thyself a graven thing, nor the likeness of any thing that is in heaven above, or in the earth beneath, nor of those things that are in the waters under the earth. Thou shalt not adore them, nor serve them: I am the Lord thy God, mighty, jealous, visiting the iniquity of the fathers upon the children, unto the third and fourth generation of them that hate me:

   Eto King James Version naman (Protestant)…

   Thou shalt not make unto thee any graven image, or any likeness of any thing that is in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth: Thou shalt not bow down thyself to them, nor serve them: for I the LORD thy God am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers upon the children unto the third and fourth generation of them that hate me;.

   Magkapareho di ba?

   Sabi mo…

   ” na parang nagsasabi na huwag kang sasamba sa mga rebulto….

   Actually, yun talaga ang sinasabi. Bawal gumawa ng rebulto para sambahin. Bawal talaga sumamba sa rebulto. Hindi yun ang “parang sinasab”. Yun talaga ang sinasabi.

 59. I was surprise on all that I read!..I am an active Catholic!..The Church teaches us that images are only serves as our role model in serving and dedicating ourselves to the Lord, hindi sila sinasamba namin!.. How can we teach to the young generation the way to serve God without model, like our history we cannot introduce Rizal and some of our Heroes without images. Purgatory is a place where our souls being purified by the grace of God. We made Sunday because Jesus Christ was resurrected on that day. All of us Christians and us Christians we believe and follow Christ, we are here to deepen our relationship and love to God through our love and service for our needy brothers and sisters. At the end of time God will not ask us of what we did while we are here on earth but will only ask us how much we showed our love for each others. We must go back to the history how the Bible was written. When there were no Bible yet, all teachings were circulated only in words through the Apostles. So please all of us must not judge who’s teaching is right or wrong!..We are not on that time!..Remember what we have now is all handed down to us!.

  • Clare: The Church teaches us that images are only serves as our role model in serving and dedicating ourselves to the Lord, hindi sila sinasamba namin!

   ***hindi ako tulad ninyong nagtatagisan ng talino…

   pero ano nga ba ang kahulugan ng pagsamba or pag-WORSHIP?

   ayun sa dictionary: the feeling or expression of reverence and adoration for a deity.show reverence and adoration for (a deity); honor with religious rites.

   hindi ba’t nagkalat ngayon ang St. Padre Pio devotion?
   napakaraming post sa social media ngayon kung paano nila papurihan, pasalamatan sa mga himala, pagpapagaling at pag-papala ang santo na iyan…
   Si ST. PADRE PIO ang kanilang niyayakad at hinahalik-halikan, duon sila sa santong yaon NAGDARASAL…ano pa bang sobrang TALINONG description Bilang isang katoliko,
   TOTOO na hindi naman itinuturo ng ibang mga pari na sambahin ang mga santo… pero ano ba ang ginagawa ng mga tao?
   Matagal akong naging member ng Legion of Mary…kasama akong lagi sa pagdadala ng mahal na birhen at inililipat sa mga bahay-bahay… nagdarasal ako sa mahal na birheng maria na HINDI naman pala dapat!

   salamat talaga sa blog na ito, napatunayan kong tama ang desisyon kong mag-palit ng relihiyon… tunay nga ang sinasabi sa Isaias 44:9-20 lalo na ang verse 20!

   Ang mga gumagawa nito’y parang kumakain ng abo. Lubusan na siyang NALIGAW ng kanyang maling paniniwala at MAHIRAP ng ITUWID at HINDI-HINDI SYA PAPAYAG NA ANG REBULTONG HAWAK NYA AY HINDI DIYOS… 😦

 60. Halata namang hindi researcher yung sumulat ng paliwanag na ito. May butas sa mismong paliwanag. Nagbasa ako ng limang version ng Biblia talagang yung sa katoliko lang ang naiiba. Nung unang panahon binago ng mga pari ang maraming bagay dahil mga dati rin silang pagano at ayaw nilang iabandona ang pagsamba na ginagawa nila sa mga rebulto kaya isinali na nila sa simbahan. Ganun din ang pista. Yung tinatawag ninyo na Palm Sunday, hindi Palm Sunday yun. “Passover Festival” yung ng mga Hebrews.

  • Exo 20:1-6 English Standard Version (non-Catholic) – And God spoke all these words, saying, “I am the LORD your God, who brought you out of the land of Egypt, out of the house of slavery. “You shall have no other gods before me. “You shall not make for yourself a carved image, or any likeness of anything that is in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth. You shall not bow down to them or serve them, for I the LORD your God am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers on the children to the third and the fourth generation of those who hate me, but showing steadfast love to thousands of those who love me and keep my commandments.

   Exo 20:1-6 King James Version (non-Catholic) – And God spake all these words, saying, I am the LORD thy God, which have brought thee out of the land of Egypt, out of the house of bondage. Thou shalt have no other gods before me. Thou shalt not make unto thee any graven image, or any likeness of any thing that is in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth: Thou shalt not bow down thyself to them, nor serve them: for I the LORD thy God am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers upon the children unto the third and fourth generation of them that hate me; And shewing mercy unto thousands of them that love me, and keep my commandments.

   Exo 20:1-6 Contemporary English Version (non-Catholic) – God said to the people of Israel: I am the LORD your God, the one who brought you out of Egypt where you were slaves. Do not worship any god except me. Do not make idols that look like anything in the sky or on earth or in the ocean under the earth. Don’t bow down and worship idols. I am the LORD your God, and I demand all your love. If you reject me, I will punish your families for three or four generations. But if you love me and obey my laws, I will be kind to your families for thousands of generations.

   Exodos 20:1-6 New American Bible Revised Edition (Catholic) – Then God spoke all these words: I am the LORD your God, who brought you out of the land of Egypt,b out of the house of slavery.You shall not have other gods beside me. You shall not make for yourself an idol or a likeness of anything in the heavens above or on the earth below or in the waters beneath the earth; you shall not bow down before them or serve them. For I, the LORD, your God, am a jealous God, inflicting punishment for their ancestors’ wickedness on the children of those who hate me, down to the third and fourth generation*; 6but showing love down to the thousandth generation of those who love me and keep my commandments.

   Exo 20:1-6 Douay Rheims Version (Catholic) – And the Lord spoke all these words: I am the Lord thy God, who brought thee out of the land of Egypt, out of the house of bondage. Thou shalt not have strange gods before me. Thou shalt not make to thyself a graven thing, nor the likeness of any thing that is in heaven above, or in the earth beneath, nor of those things that are in the waters under the earth. Thou shalt not adore them, nor serve them: I am the Lord thy God, mighty, jealous, visiting the iniquity of the fathers upon the children, unto the third and fourth generation of them that hate me: And shewing mercy unto thousands to them that love me, and keep my commandments.

   Limang versions yan. Tatlong non-Catholic, dalawang Catholic. Magkakapareho ng sinasabi. Nasaan yung research mo. Patingin nga. Baka kasi mali yung nabasa kong Catholic Bible eh.

   Anong problema mo kung Passover Festival man yun ng Hebrews? E hindi naman kami mga Judio. Mga Kristiyano kami. Hindi namin kailangan mag-celebrate ng Hebrew festival para maging Kristiyano.

   For sure, yung “church” niyo hindi nagce-celebrate ng Feast of Passover, kung mag-celebrate man copycat. Hindi naman kasi sa inyong feast, sa mga Judio.

   Bakit mo nasabing sa pagano ang Palm Sunday? Dahil sa palaspas? Kung sa pagano ang Palm Sunday edi mga pagano pala yung may palaspas sa langit?

   After this I looked, and behold, a great multitude that no one could number, from every nation, from all tribes and peoples and languages, standing before the throne and before the Lamb, clothed in white robes, with palm branches in their hands…(Revelation 7:9 ESV)

 61. Juan 12:40 (Bibliang Katoliko)
  v40 binulag nya ang kanilang mga mata at pinatigas ang kanilang ulo, Upang hindi sila makakita Ni makaunawa ang kanilang mga isip O manumbalik sa akin upang sila’y pagalingin ko.”

  The above article and the Author of it, will lead to False Teaching! Mangag-iingat kyo upang di kyo mapahamak!, kung bubuksan mu lamang ang puso at isipan nyo and accept Jesus as your Lord and Saviour, the Holy spirit will help you to Lead from the Truth! God Bless you!

  • Pwede bang pakibigyang linaw kung aling bahagi ng article ang magli-lead to false teaching?

   Kung iniisip mo na nagfocus ako sa kalendaryo, e nagkakamali ka. Naka-focus ako sa Muling Pagkabuhay ni Kristo at sa Biyaya ng Diyos.

 62. Tanong ko lng po sir berto.. Maiba lng ung aking katanungan sa inyon blog.

  Bakit po pinapaintulutan ang pag kasalal sa same na kasarian tulad ng bakala at tomboy?
  Ang dyos d po ba lalake para sa babae at hindi lalaki sa lalaki o babae sa babae?
  At eto po tuwing pista painapaintulutan ng ng mga pari ung pajent na mis GAY sa harap ng cmbahan kung mg bikini halos litaw ng kaluluwa mga kasabihan pa nila puro kabastusan? Hindi po ba malaking kalapastangan un sa Dyos? Bakit po pinapahintolot ung ganun?

  Salamt po God bless

 63. Donald O. Caga mensahe sau eto..
  Paulit-ulit na sinasabi sa atin ng Bibliya na ang gawaing bakla ay kasalanan (Genesis 19:1-13; Levitico 18:22; Roma 1:26-27; 1 Corinto 6:9). Partikular na itinuturo ng Roma 1:26-27 na ang pagiging bakla ay resulta ng pagtanggi at pagsuway sa Diyos. Kung ang isang tao ay patuloy na gumagawa ng kasalanan at patuloy na hindi nananampalataya, sinasabi ng Bibliya sa atin na “ipinagkakaloob sila ng Diyos” sa mas malaking kasalanan upang ipakita sa kanila ang kawalang saysay at kawalang pag-asa ng buhay na hiwalay sa Diyos. Ipinahahayag ng 1 Corinto 6:9 na ang mga bakla ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Hindi nilalang ng Diyos ang tao na may pagnanasa sa kanyang kaparehong kasarian. Sinasabi sa atin ng Bibliya na nagiging bakla ang isang tao dahil sa kasalanan (Roma 1:24-27), at dahil sa ito’y kanilang sariling kagustuhan. Ang isang tao ay maaaring isilang na mas malaki ang posibilidad na maging bakla kagaya ng mga tao na isinilang na may malaking posibilidad na gumawa ng dahas at iba pang mga kasalanan. Subalit hindi ito dahilan para sa tao na mas piniling sundin ang kanilang mga makasalanang pagnanasa kaysa magpasakop sa moralidad. Kung ang isang tao ay ipinanganak na mas may malaking posibilidad na madaling magalit, tama ba na magpaalipin at sumunod siya sa naturang pagnanasa? Ang sagot ay Hindi! Katulad rin ito ng pagiging bakla. Gayunman, hindi sinasabi ng Bibliya na ang pagiging bakla ang “pinakamalaking” kasalanan kumpara sa ibang kasalanan. Ang lahat ng kasalanan ay kinamumuhian ng Diyos, maliit man o malaki. Ang kabaklaan ay isa lamang sa maraming mga kasalanan na nakalista sa 1 Corinto 6:9-10 na nagsasabing ito ang isa sa mga dahilan upang ang isang tao ay hindi makabahagi sa kaharian ng Diyos.

  Ayon pa sa Bibliya, ang pagpapatawad ng Diyos ay maaaring maranasan ng isang bakla, kagaya ng puwede rin itong maranasan ng mga mamamatay tao, sumasamba sa diyus-diyosan, magnanakaw at iba pa. Nangako rin ang Diyos ng kalakasan para mapagtagumpayan ang kasalanan, kasali na ang pagiging bakla, at ang pangakong ito ng kalakasan ay para sa lahat ng mananampalataya kay Hesu Kristo para sa kanilang kaligtasan (1 Corinto 6:11; 2 Corinto 5:17).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s