One comment on “Pagsusuri

  1. Tama po. Noong mga panahon na wala pang naglilimbag, matiyagang gumagawa ng mga sipi ang mga mongheng katoliko upang di masira ang mga orihinal na manuskrito ng banal na Biblia. Ang mga katoliko rin ang nagdesisyon na gawing apat lamang ang banal na Ebanghelyo, sa dinami dami ng nagtangkang magsulat. Nito lamang ikalabing siyam na siglo nabuo ang ‘printing press’ at napadali ang pagkakaroon ng kopya. Sa panahong ito rin biglang nagsulputan ang mga sektang halos sambahin ang Biblia.
    Kailan ba nabuo ang simbahan nila? Kamakailan lang. Di ba ipinangako ni Jesus kay Pedro na sa batong ito ay itatayo niya ang kanyang iglesya na kailanman ay hindi makapananaig ang mga demonio? Ano ang simbahang ipinagkatiwala Niya kay Pedro? Ito po ang Simbahang Katoliko.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s