One comment on “Mensahe ng isang Bisayang texter

  1. Bakit ba tayo nagaalala sa gawain ng ibang tao,kung ano ang kanilang paniniwala ay labas kayo na doon.Mayroon bang problema kung mayroon kaming imahe sa mga bahay namin?Kasalanan iyang mga gawain ninyo kung saan ka na alam mong makakaligtas saiyo sa nalalapit ng hangganan ng ating mundo ay doon ka ibuhus mo lahat ang pananampalataya mo at huwag kayong manghimasok sa kapwa ninyong mananampalatya hindi mo alam ang pinanghihimasukan ninyong mga imahe ang silang mga makatutuo at makadiyos.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s