2 comments on “Sharing ng isang Reader (Tatang Larry)

 1. I hate debate. Hindi rin kasi ako isang mahusay na debater. Bukod dito, gusto ko ring umiwas na makasakit sa kalooban ng iba.

  Pero paano kung ang ibang sekta ay walang tigil sa pagpuna? Na, tila ba sila ay walang mga itinuturo na mali?

  Pansinin na lang ang sinasabi sa isang babasahin, na akda ng isang sektang pinagmulan ni Tatang Larry:

  Ayon sa PASUGO August 1961 page 39.

  “Kaya sa wakas ng lathalang ito, dapat nating itakwil ang mga paring katoliko at mga pastor protestante. sapagkat sila’y mga ministro ni Satanas. Dapat din nating itakwil ang Iglesia Katolika at ang iba’t ibang iglesia protestante, sapagkat sila’y hindi sa Diyos, kundi sila’y kay Satanas o sa demonyo. Ang pagtakwil ninyo sa kanila at sa kanilang mga maling aral ay pagsunod ninyo sa Diyos, kay Cristo at sa mga Apostol.

  Tapos niyan, may lakas pa sila ng loob na sabihing “sila ay pinag-uusig”?

  Sino ba ang nagbawtismo sa kanilang lider?

 2. Pingback: Pansamantalang Kapalit | PILIPINONG KATOLIKO

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s