4 comments on “Sharing ng isang Reader (Nelson)

  1. Hindi ko inakalang ipo-post mo ito sa main wall ng blog mo, Bro. Robert.

    Sana’y dinagdagan ko.

    Halimbawa, ang banat nila sa Simbahan. May ‘Separation of Church and State’ daw tapos daw bakit nakikialam ang simbahan sa estado?

    Kamukat-mukat mo, si G. Eddie Villanueva ay hindi lang nakialam. Tumakbo pang presidente ng Pilipinas.

    Madami pa… unti-unti na lang.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s