4 comments on “Biyaya, Pananampalataya at Mabuting Gawa

  1. Pingback: Immaculate Conception: Biyaya ng Diyos « PILIPINONG KATOLIKO

  2. Pingback: Ang Kautusan at ang Biyaya ng Diyos | PILIPINONG KATOLIKO

  3. Magandang araw po. Tanong ko lang kung bakit ganito ang nakasulat sa taas… “Ito yung verse na madalas naming ginagamit para “patunayan” na hindi na kailangang gumawa ng mabuti para maligtas ang isang tao.” – bakit po hindi na kailangang gumawa ng mabuti para maligtas ang isang tao?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s