26 comments on “Sina Lorenzo at Pedro GINAWANG Santo?!?!

 1. Oh, protestants and atheists are having a field day bashing, ridiculing and discrediting the Canonization of our Saint Pedro today. Hay. Oh well. They did it to Our Lord, they did to our St.Pedro and St. Lorenzo….so come one, come all! Throw in the spikes! Open the gates and let the lions. It’s open season for Catholics, so go ahead and make me a martyr quick!!!!! =)

  • Pengeng bulak..dumudugo ang ilong ko. hehe.

   Si San Pedro Calungsod sumalo ng sibat para kay Beato Padre Diego Luis de San Vitores (isang Alter Cristus).

   Ang Catholic Church handang sumalo ng tuligsa at panlalait para kay Cristo.

  • “Mapalad kayo kapag dahil sa aki’y inaalimura kayo ng mga tao, pinag-uusig at pinagwiwikaan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan. MAGDIWANG KAYO AT MAGALAK, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit.” (Mateo 5:11-12)

   Madiwang daw, wag magalit. Libre mo na lang (ulit) ako bilang pagdiriwang. haha!

 2. Isa na namang magandang artikulo, Kuya Robert! 🙂 Wow! 🙂 Alam mo, masasabi kong blessing in disguise yung pagiging protestante mo noon Kuya. Naipapahayag mo kasi yung side nung mga protestante and generally, lahat ng tumutuligsa sa Simbahang Katolika. 🙂 Ang galing mo Kuya! 🙂 Tama, nararapat lamang na magdiwang tayong lahat! 🙂 Ave Maria! God bless you! Mama Mary loves you! 🙂

 3. Ang ganda namang article nito, sana lang maunawaan ito ng mga taong PUNO ng panghuhusga ang kaisipan na imbis gamitin ang pag-iisip sa mga bagay-bagay, sinarado ng tuluyan dahil sa mapanirang mga akusa.

 4. Very well said, Bro. Robert… and we Filipino Catholics also celebrate the declaration of Archbishop Tagle as a new Cardinal by the Holy Father…
  God truly loves the faithful and we Filipinos are one of those faithful to our God 😀

 5. Pingback: Araw ng Takutan o ng mga May Takot sa Panginoon? « PILIPINONG KATOLIKO

 6. Catholic Encyclopedia Vol. 2 p. 364
  Mula ba sa utos ng Diyos ang inaangking karapatan at kapangyarihang ito ng inyong papa sa pagpapahayag ng mga santo?

  • Yes.

   Una, Mateo 16:19 “Ibibigay ko sa iyo (Pedro) ang mga susi ng kaharian ng langit: ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahihintulot sa langit.”

   Ang karapatan na ito ay ipinagkaloob ng Panginoong Hesus kay San Pedro. Pero dahil darating ang araw na mamatay si San Pedro, ang karapatan ay ipapapasa sa kahalili niya. At dahil mamamatay ang kahalili ng kahalili niya, ipapapasa sa kahalili ng kahalili niya.

   Ito ay tinatawag na Apostolic Succession.

   Mamatay ang tao, ipapasa ang karapatan.

   Ang “ipahintulot mo sa lupa ay ipahihintulot sa langit” a karapatan na ginagamit sa pagpapahayag ng Santo.

   Isa sa mga kailangan bago maipahayag ang Santo ay ang pagkakaroon ng tatlong himala mula sa intercession ng Santo na ika-canonize. Ang tatlong himalang ito ang patunay na tinugon ng Diyos ang panalangin ng Santong ika-canonize. Hindi sa mismong Santo nagmula ang himala kundi sa Diyos sa pamamagitan ng intercession ng Santo.

   Pangalawa, Mateo 5:16 “…dapat ninyon paliwanagin ang inyong ilaw sa harapan ng mga upang makita nila ang inyong mabuting gawa, AT LUWALHATIIN ANG INYONG AMANG NASA LANGIT.”

   At yan ay SINABI NG PANGINOONG HESUS MISMO.

   Kaya ginagawa ang pagpapahayag ng Santo.

   Pangatlo, KUNG halimbawang ang Santo Papa ang Anti-Cristo tulad ng sinasabi ng mga Protestante…mangangahulugan na ang canonization ay nagmumula sa demonyo.

   KAYA LANG…

   Isang bagay na nakapagtataka kung bakit ang Anti-Cristo ay magpapahayag ng isang tao na maging huwaran ng pananamapalataya.

   Halimbawa, si San Lorenzo Ruiz. Siya ay pinahirapan muna, tapos pinapili kung mabubuhay kapalit ng pag-iwan sa Pananampalatayang Kristiyano o mamatay na Kristiyano. Pinili ni San Lorenzo na mamatay na Kristiyano. At sinabi niyang kung meron siyang isang libong buhay, paulit-ulit niyang iaalay yun sa Diyos (through martyrdom).

   Kung ang Anti-cristo ang maglalagay ng titingalain at tutularan lalo sa panahon ng persecution lalabas na siya pa ang nagpapatibay ng loob ng mga Kristiyanong papahirapan at ipapapatay niya dahil sa hindi pagsamba sa kanya (ayon sa Pahayag 13:16). Isang balintuna.

   Pang-apat, Genesis 12:(1) 3 “Sinabi ni Yahweh kay Abraham…’Ang sa iyo’y magpapala ay aking pagpapalain, at ang sa iyo’y sumumpa ay aking susumpain'”

   Ang unang nagpaparangal sa mga taong banal ay ang Diyos mismo. At ang pagcanonize ng Santo Papa sa mga santo ay pagsunod sa halimbawa ng Diyos.

   “Lord, who may abide in your tent? Who may dwell on you holy mountain? Who disdains the the wicked, BUT HONOR THOSE WHO FEAR THE LORD.” (Psalm 15:1,4)

   Ang gawain ng Diyablo ay “magnakaw, pumatay at magwasak” (Juan 10:10)

   Ang pagpaparangal sa mga Santo ay hindi isang pagnanakaw, hindi isang pagpatay, at hinid isang pagwasak.

   Ito ay pagkilala sa Liwanag ni Cristo (Juan 8:12) na kung saan nakikibahagi ang mga Santo (Mateo 5:14).

 7. Pingback: Paring Makasalanan « PILIPINONG KATOLIKO

 8. Pingback: (Kung) Ang Santo Papa ang Anti-Cristo « PILIPINONG KATOLIKO

 9. Pingback: Si Jesus ang Nag-iisang Tagapagligtas | PILIPINONG KATOLIKO

 10. Pingback: Hail Mary (Ikalawang Bahagi) | PILIPINONG KATOLIKO

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s