4 comments on “Simbahan: Pagamutan ng mga Makasalanan

  1. Pingback: Paring Makasalanan « PILIPINONG KATOLIKO

  2. Pingback: Mga Katiwalian sa Simbahang Katoliko | PILIPINONG KATOLIKO

  3. Pingback: Ang Kautusan at ang Biyaya ng Diyos | PILIPINONG KATOLIKO

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s