13 comments on “Ang Pagtitig ng Isang Protestante sa Larawan ni Cristo

  1. Bro, maraming salamat sa blog entry na ito. I am following now your blog. It really inspire me, as a cradle Catholic, to know your conversion story through your blog entries. If only all of those who are losing interest/ enthusiasm in their faith see through all of these in the way you have seen them.

  2. Pingback: ‘Pag may imahen idolater agad?! « PILIPINONG KATOLIKO

  3. galing mo inspire ako dun… dati na lilito ako dati sa paniniwala.. piro nong na basa ko to atsa iba mong blog masaya ako.. hindi pala ako nagkamali sa relihiyon… sayu ko lang na laman …. maraming sa lamat ..god blesss

  4. Pingback: Ang Sampung Utos ng Diyos, Binago? | PILIPINONG KATOLIKO

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s